Biaudet är Demo Finlands ordförande

Eva Biaudet är Demo Finlands ordförande för perioden 2016-2017. Förbundssekreterare Sandra Grindgärds valdes till suppleant i styrelsen.

SFP är en aktiv aktör inom Demo Finland, som är en samarbetsorganisation för de finländska riksdagspartierna. Demo Finlands syfte är att främja demokrati genom att stöda samarbetsprojekt mellan finländska politiska partier och politiska rörelser i länder där demokratiseringsprocesser inletts. Demo har projekt bland annat i Myanmar, Tanzania, Zambia och Tunisien. Demo Finland fyller 10 år i år.

Emina Arnautovic fortsätter som kontaktchef för SFP

Emina Arnautovic (f. 1971) har anställts som kontaktchef för Svenska folkpartiet i Österbotten.

Läs föregående artikel

Leder regeringens vårdreform till skattehöjningar?

Att flytta över ansvaret för finansieringen av vården på staten via en vårdskatt är såväl kortsiktigt som dumt.

Läs följande artikel