Löfström: Glädjande att antagningen till den första svenskspråkiga räddningsutbildningen på 10 år snart inleds

Långsiktig lösning på den svenskspråkiga utbildningen behövs fortsättningsvis

Den 7 mars öppnas ansökan till Räddningsinstitutets svenskspråkiga räddningsutbildning. Räddningsinstitutets normala verksamhet är i Kuopio, men den svenskspråkiga kursen kommer denna gång att ordnas i Vasa. Kursen inleds i höst och är tre terminer lång. Studierna avslutas med en räddningsmannaexamen som ger behörighet till heltidsanställning som exempelvis räddningsmanskap eller brandman. Kursen ordnas tack vare ett tilläggsanslag på 1,6 miljoner euro som SFP och Svenska riksdagsgruppen arbetat mycket aktivt för i regering och riksdag.

– Det är mycket glädjande att den här kursen snart kommer att öppna sin ansökan. Eftersom ingen svenskspråkig kurs ordnats på tio år är behovet oerhört stort, och förhoppningsvis kommer kursen locka många sökande. Samtidigt är det nu viktigt att säkerställa att det efter den här kursen kommer en permanent lösning om svenskspråkig utbildning som kontinuerligt skulle trygga behovet av svenskspråkig personal på området, säger Ålands riksdagsledamot och svenska riksdagsgruppens första vice ordförande Mats Löfström.

Löfström har i veckan haft möte med ansvariga inrikesminister Krista Mikkonen samt ministeriets kanslichef Kirsi Pimiä om behovet av en kontinuerlig lösning. Löfström är svenska riksdagsgruppens medlem i riksdagens förvaltningsutskott som ansvarar för räddningsfrågor och den inre säkerheten.

På grund av stora pensionsavgångar bedöms omkring 800 nya brand- och räddningsmän behövas utbildas under de kommande åtta åren, alltså 100 per år, för att täcka hela Finlands behov. Behovet är också stort i svensk- och tvåspråkiga kommuner och regioner.

– Då behovet av personal kommer vara så stort är det naturligtvis extra viktigt att det också skulle finnas en kontinuerlig svenskspråkig utbildning. Det borde vara en självklarhet, men har inte varit det. Det måste ändras, säger Löfström.

– Det idealiska skulle vara att en svenskspråkig utbildning i framtiden skulle ordnas vartannat eller vart tredje år, vilket skulle räcka för att trygga behovet av svenskspråkig personal, inom ramen för Helsingfors räddningsskolas verksamhet eftersom Räddningsinstitutets placering är i Kuopio och långt ifrån Svenskfinland och Åland. Det är också det som Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund föreslagit, säger Löfström.

Kuratorerna och psykologerna blir kvar i utbildningsväsendet i Helsingfors; en seger för barnen och skolorna.

Vi är jättenöjda med att kuratorerna och skolpsykologerna stannar kvar under sektorn för fostran och utbildning i Helsingfors, säger stadsstyrelseledamot Marcus Rantala och ledamoten av nämnden för fostran och utbildning Nora Grotenfelt.

Läs föregående artikel

Äntligen får Finland en modern sexualbrottslagstiftning som stärker brottsoffrets ställning

Justitieminister Henriksson om historisk reform:

Läs följande artikel