Vi anser att alla som rör sig i Finland ska känna att vårt land är ett tryggt ställe att vara och bo i. För det krävs tillräckliga resurser för räddningsväsendet.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare och internationell sekreterare

Kontakt »