Löfström: Regeringens beslut gällande östgränsen är viktigt för landets säkerhet

Regeringens möjlighet att stänga östgränsen kom genom en ändring av lagstiftningen som gjordes med bred majoritet av den förra riksdagen. Man förutspådde då situationer som påminner om det läget vi nu har på östgränsen.
Svenska riksdagsgruppens första vice ordförande riksdagsledamot Mats Löfström var med och behandlade lagförslaget ingående under förra mandatperioden både som medlem av grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet. Där slog man fast att hela östgränsen kan stängas i exceptionella situationer.

– Det är ett exceptionellt fall då man som land utsätts för en hybridoperation. Man testar då Finlands gränser och det har varit viktigt att Finland då haft lagstiftning att kunna reagera med. Regeringen har agerat raskt, professionellt och väl motiverat, något som både Justitiekanslern och gränsbevakningens egen laglighetsövervakning ansett varit både proportionerligt och uppfyllt lagen, säger svenska riksdagsgruppens första vice ordförande, riksdagsledamot Mats Löfström.

Norge, det andra nordiska landet med landgräns med Ryssland har också sagt att man haft och har beredskap att stänga gränsen till Ryssland på kort varsel i en liknande situation.

– Det är viktigt att vi har en lagstiftning som kan trygga landets säkerhet i alla lägen, samtidigt som vi slår vakt om rättsstatsprincipen, vilket regeringen hela tiden gjort. Förra regeringen var förutseende genom att föreslå ändringar i dessa lagar. Nuvarande regering har nu enhälligt beslutat sig för att använda lagen eftersom myndigheterna bedömt att det är motiverat och nödvändigt. Det är rätt beslut och visar att lagstiftningen fungerar, säger Löfström.

Adlercreutz: Samernas röst ska stärkas

– Samerna är Europas enda ursprungsfolk, det är viktigt att deras röst hörs i alla frågor som berör dem. Hur vi behandlar samerna och hur vi tryggar deras rätt till sin egen kultur, sina egna näringar och sina egna språk är en mätare på hur stark vår rättsstat är, säger europa- och ägarstyrningsminster Anders Adlercreutz.

Läs föregående artikel

RKP Saame firades i Enare

SFP firade i Enare under måndagen 27.11 lanseringen av den officiellt nyregistrerade lokalavdelningen RKP Saame. På plats vid festligheterna var SFP:s partiordförande, undervisningminister Anna-Maja Henriksson, Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz, SFP:s vice ordförande, idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvistsamt SFP:s europaparlamentariker Nils Torvalds.

Läs följande artikel