Adlercreutz: Samernas röst ska stärkas

– Samerna är Europas enda ursprungsfolk, det är viktigt att deras röst hörs i alla frågor som berör dem. Hur vi behandlar samerna och hur vi tryggar deras rätt till sin egen kultur, sina egna näringar och sina egna språk är en mätare på hur stark vår rättsstat är, säger europa- och ägarstyrningsminster Anders Adlercreutz.

Adlercreutz besökte Ivalo och Enare den 27-28 november för att bland annat delta i Sametingets 50-årsjubileum. I sitt gratulationstal poängterade Adlercreutz att det nu är viktigt att Sametingslagen fås i mål.

Under vistelsen bekantade sig Adlercreutz även med Finavias verksamhet på Ivalo flygplats. Finavia ägs helt av den finska staten.

– Ivalo hör till de flygplatser i Finland där passagerarmängderna växer. Det är uppmuntrande för näringarna i norra Finland att både internationella och finländska turister hittade tillbaka så snabbt efter coronapandemin. Det var dessutom intressant att se hur verksamheten fungerar i arktiska förhållanden, säger Adlercreutz. 

Sametinget är beläget i Enare och firade sitt 50-årsjubileum i samernas kulturcenter Sajos tisdagen den 28 november 2023. I festligheterna deltog bland annat Svenska folkpartiets ministergrupp.

Biaudet: Våld mot kvinnor och flickor är en skamfläck i vårt samhälle

Sexuella och könsrelaterade trakasserier samt våld är en del av vardagen för många flickor och kvinnor.

Läs föregående artikel

Löfström: Regeringens beslut gällande östgränsen är viktigt för landets säkerhet

Regeringens möjlighet att stänga östgränsen kom genom en ändring av lagstiftningen som gjordes med bred majoritet av den förra riksdagen. Man förutspådde då situationer som påminner om det läget vi nu har på östgränsen. Svenska riksdagsgruppens första vice ordförande riksdagsledamot Mats Löfström var med och behandlade lagförslaget ingående under förra mandatperioden både som medlem av grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet. Där slog man fast att hela östgränsen kan stängas i exceptionella situationer.

Läs följande artikel