Marcus Rantala kandiderar i kommunalvalet i Helsingfors.

Stadsfullmäktigeledamot och SFP:s ledamot i Helsingfors stadsstyrelse Marcus Rantala kandiderar för återval i kommunalvalet i april.

Marcus Rantala kommenterar sitt beslut:

 

  • Att SFP kan säkra sina mandat i fullmäktige är en förutsättning för att vi kan behålla vår plats i stadsstyrelsen, som är helt avgörande för vårt inflytande. Det vill jag bidra till med min kandidatur. Politik och kampanj är teamarbete.

  • Helsingfors ska vara en internationell och öppen stad som är ekonomiskt välskött, sporrar till arbete och företagsamhet och lockar till sig också utländska investeringar och etableringar. En hållbar ekonomi och ett välmående näringsliv är basen för att finansiera välfärden.

  • Helsingfors ska vara en levande tvåspråkig stad. Det är speciellt viktigt att barn, unga och de äldre samt utsatta grupper får service på sitt modersmål. Det är ett arbete som kräver dagliga insatser. Tvåspråkigheten är också en konkurrensfördel för Helsingfors som en nordisk huvudstad.

  • Helsingfors ska vara en bildningsstad. Vi ska kunna erbjuda Europas bästa dagvård och skola, som ger alla jämlika förutsättningar i livet. Vi ska ta hand om dem som har det svårast och de äldre på ett värdigt sätt, det är vårt ansvar.

  • Helsingfors ska vara en attraktiv plats att bo på och därför planeringen vara människonära och klimatsmart. Vi ska dra nytta av vår unika skärgård, säkra våra grönområden och utveckla kollektivtrafiken.

  • I åtta år har jag jobbat för Helsingfors och helsingforsarna i stadsfullmäktige och stadsstyrelsen. Jag vill fortsätta ta ansvar för helheten och som enda svensk representant i stadsstyrelsen vet jag att tvåspråkigheten behöver sina försvarare och pådrivare.

  • De senaste åren har varit krävande, inte minst under pandemin. Nu gäller det att modigt våga se framåt och skapa en positiv framtid för Helsingfors. Jag är redo och hoppas på ett fortsatt starkt mandat i Helsingfors.

 

Marcus Rantala (43)  fick 2575 röster i kommunalvalet 2017 och 4724 röster i riksdagsvalet 2019 och har varit medlem av Helsingfors stadsfullmäktige och stadsstyrelse sedan 2012. 

 

Marcus Rantala är politices magister och delägare i ett växande nordiskt bolag. 

 

Borgarsdóttir Sandelin arbetar för ett klimatsmart Helsingfors

SFP:s vice ordförande, fullmäktigeledamot Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer upp för omval i kommunalvalet i Helsingfors. Arbetet för en mer ambitiös klimatpolitik och mer gynnsamma förhållanden för näringslivet behöver en fortsättning.Läs mer »

Läs föregående artikel

Partisekreterare Fredrik Guseff kandiderar i kommunalvalet i Helsingfors

Svenska folkpartiets partisekreterare Fredrik Guseff kandiderar i vårens kommunalval i Helsingfors. Guseff ser med stor tillförsikt fram emot kommunalvalet.

Läs följande artikel