Borgarsdóttir Sandelin arbetar för ett klimatsmart Helsingfors

SFP:s vice ordförande, fullmäktigeledamot Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer upp för omval i kommunalvalet i Helsingfors. Arbetet för en mer ambitiös klimatpolitik och mer gynnsamma förhållanden för näringslivet behöver en fortsättning.Läs mer »

SFP:s vice ordförande, fullmäktigeledamot Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer upp för omval i kommunalvalet i Helsingfors. Arbetet för en mer ambitiös klimatpolitik och mer gynnsamma förhållanden för näringslivet behöver en fortsättning. Samtidigt måste ärenden som skola, dagvård och åldringsvård få den uppmärksamhet de behöver, något Borgarsdóttir Sandelin vill fortsätta arbeta för.

– Helsingfors är en föregångare på många områden och ska vara det också i framtiden. För det behövs en positiv ekonomisk utveckling samt satsningar på utbildning och forskning, vilket kan stödja stadens strävan mot klimatneutralitet. Tacklandet av klimatförändringen måste prioriteras under den inkommande perioden, parallellt med invånarnas och ekonomins återhämtning från coronapandemin, säger Borgarsdóttir Sandelin.

– Bristen på behörig personal inom skola och dagis, speciellt på svenska, är oroande. Det finns inte en enda lösning, utan det behövs en bredd av åtgärder för att garantera våra barn bästa möjliga start i livet och förutsättningar inför framtiden. Vi måste se över lönesättningen, arbetsförhållanden och -förmåner samt hur staden kunde bli en ännu bättre arbetsgivare. Stadens service ska fungera på både nationalspråken, speciellt inom utbildning, vård och omsorg.

Borgarsdóttir Sandelin har, förutom i kommunalvalet, ställt upp i såväl riksdags- och EU-valen de senaste åren och åtnjutit ett ständigt ökat understöd.

– Helsingfors är mitt hem och jag känner varmt för att få vara med om att göra staden ännu bättre. Jag vill bidra till att skapa ett hållbart Helsingfors och är redo att axla ett större ansvar i SFP:s fullmäktigegrupp, ifall jag får helsingforsarnas stöd.

Borgarsdóttir Sandelin har under den pågående mandatperioden varit SFP:s representant i kultur- och fritidsnämnden i Helsingfors, ersättare i stadsstyrelsen och medlem i stadsstyrelsens näringslivssektion. Hon arbetar som ministerspecialmedarbetare på Justitieministeriet. I riksdagsvalet 2019 samlade Borgarsdóttir Sandelin 1 979 röster. Silja Borgarsdóttir Sandelin är SFP:s vice ordförande och första periodens fullmäktigeledamot i Helsingfors.

Tilläggsinformation:
Silja Borgarsdóttir Sandelin, silja@sfp.fi, 050 366 8291
Johanna Sandberg, kampanjchef, sandjohanna@gmail.com, 050 306 9008

Väståbolands kommunorganisation nominerade kandidater

Svenska folkpartiets kommunorganisation har på sitt möte den 13 januari nominerat ytterligare sju kandidater till kommunalvalet 2021 i Pargas. De som nu nominerats är Sandra Bergqvist, Otto Ilmonen, Fredrik Jensén, Kaj Karlsson, Marlena Laurén, Joel Mattsson och Mikael Reuter.

Läs föregående artikel

Marcus Rantala kandiderar i kommunalvalet i Helsingfors.

Stadsfullmäktigeledamot och SFP:s ledamot i Helsingfors stadsstyrelse Marcus Rantala kandiderar för återval i kommunalvalet i april.

Läs följande artikel