Medlemsländerna bär ansvaret för framtiden

Europaparlamentariker Nils Torvalds uppfattar att kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i sitt State of the Union-tal mellan raderna vädjade till medlemsstaterna att ta sitt ansvar för att EU ska hålla ihop.

– Under tidigare kriser i Europa har det alltid funnits en tendens till att fly problemen genom att kasta sig in i något nytt framtidsprojekt istället för att presentera handfasta åtgärder för att klara upp EU:s problem. Juncker radade upp några storstilade framtidsprojekt som behöver alla medlemsstaters stöd för att lyckas. Framför oss har vi – också utan storstilade framtidsprojekt – många utmaningar, säger Torvalds.

– Hela området öster och söder om Medelhavet är i rörelse. Enligt tyska tidningsuppgifter kommer cirka 100 miljoner människor att vara på flykt de närmaste 30-40 åren. Detta delvis på grund av att medlemsländerna aldrig har levt upp till ett u-hjälpsmål på 0,75 procent. I denna fråga har även Finland undandragit sig sitt ansvar, trots att man i festtalen gärna har poängterat vikten av att hjälpa folk där de bor. Kommissionens investeringsplan för Afrika kan vara ett steg på den rätta vägen.

Inrättandet av en europeisk solidaritetsgrupp bestående av 100.000 unga européer som får utbildning i kris- och katastrofhjälp, för att kunna bistå vid jordbävningar och flyktingkriser är ett bra initiativ.

– Men fortfarande behövs det mera pengar från medlemsstaterna för att lösa den aktuella flyktingkrisen. Efter omröstningen i Storbritannien har vi ett tankeväckande exempel på hur man röstar mot någonting – och samtidigt lockas att rösta mot sina egna mera långsiktiga intressen. Vi har alltså en farlig populistisk debatt i Europa. Den kan innebära nya felsteg. Vi kan inte hindra människor att rösta som de vill, men vi borde klara av att upplysa dem om hur deras intressen egentligen ser ut. Samtidigt borde vi just på grund av Brexit klara av att titta på vad som gått fel i EU och göra nödvändiga kursändringar.

Helsingfors: SFP i Helsingfors nominerade sina första kandidater

På höstens första kretsstyrelsemöte igår nominerade kretsstyrelsen de första kommunalvalskandidaterna inför kommunalvalet 2017. Bland de nominerade kandidaterna finns sittande fullmäktigeledamöter, kretsstyrelsemedlemmar och partistyrelsemedlemmar.

Läs föregående artikel

Kritiken mot den utrikespolitiska forskningen luktar nyfinlandisering

Kritiken mot den utrikespolitiska forskningen i Finland känns som en unken fläkt från 1970-talet. En del debattörer försöker synbarligen tysta eller åtminstone styra den oberoende forskning som analyserar Ryssland.

Läs följande artikel