Mera språk, inte mindre

Riksdagsledamot Mikaela Nylander oroar sig för de avtagande språkkunskaperna hos finländska barn och ungdomar.

Studier i främmande språk ger nytta på arbetsmarknaden och barn och unga idag borde ha samma möjligheter som tidigare generationer att klara sig på arbetsmarknaden. Finland är beroende av exporten och för att klara sig också i fortsättningen är det av största vikt att finländarna har goda kunskaper i främmande språk.

– Ett välkommet sätt att vända trenden vore minister Grahn-Laasonens förslag om att tidigarelägga språkundervisningen, så att elever kan börja läsa språk redan från första klass eller ännu tidigare. Då det andra inhemska språket blev frivilligt i studentexamen motiverades beslutet med att eleverna istället kan koncentrera sig på andra språk. Statistiken visar tyvärr att beslutet inte har gett plats för andra språk i studentexamen, tvärtom läser elever idag överlag färre språk, säger Nylander.

I tankesmedjan Agendas färska pamflett öppnar statsminister Sipilä för en diskussion om hur tjänstemännens avtagande kunskaper i det andra inhemska språket kunde åtgärdas. Nylander välkomnar den diskussionsöppningen.

– Även statsministern verkar nu ha vaknat till vilka konsekvenser slopandet av den obligatoriska svenskan i studentskrivningarna har fått på sikt. Nu återstår att se om vi kommer att få se konkreta handlingar, såsom fler satsningar på språkbad och språkduschar, samt undervisning som uppmuntrar till att tala.

Teitä hoidetaan huonosti

Riksdagsledamöterna Anna-Maja Henriksson och Mats Nylund har den 22.3 2017 inlämnat ett skriftligt spörsmål till riksdagen.

Läs föregående artikel

Vårdreformen garanterar inte bättre vård

Regeringens social- och hälsovårdsreform är ingen garanti för en bättre vård. Det underströk partiordförande Anna-Maja Henriksson på torsdagen efter att riksdagens fem oppositionspartier bestämt att lämna in en gemensam interpellation mot regeringen.

Läs följande artikel