Teitä hoidetaan huonosti

Riksdagsledamöterna Anna-Maja Henriksson och Mats Nylund har den 22.3 2017 inlämnat ett skriftligt spörsmål till riksdagen.

I spörsmålet frågar de vad regeringen ämnar göra för att garantera kvalitetsövervakningen i vägunderhållet samt minska på de olägenheter som menföre orsakar.

Upprätthållandet av vägnätet hör till de grundläggande uppgifterna för samhället. Denna vinter har varit svår med tanke på vägunderhållet. Bristande resurser och varierande väderlek har lett till att det bildats kraftiga spår på vägarna. Dessa spår har lett till utkörningar och kollisioner.

– I vinter har det urusla vinterunderhållet krävt alltför många dödsoffer, på bland annat riksväg 8, säger Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson. Varje år medför förändringarna i väderleken utmaningar för vägunderhållet men i år har läget kulminerat med tragiska följder.

Skötseln av vinterunderhållet hör till Trafikverkets och NTM-centralernas ansvarsområde, som vidare anlitar entreprenörer för att sköta vinterunderhållet av vägar. Till entreprenörernas ansvar hör att övervaka och kontrollera att kvaliteten uppfylls. Dessutom skall entreprenören rapportera till NTM-centralens övervakare ifall det sker underskridningar i kvaliteten, och vid behov påbörja åtgärder.

– Ett av problemen med vinterunderhållet är att entreprenörerna efter upphandling inte levererar den kvalitet som kraven ställer. Utmaningen i år tycks finnas i försämrad kvalitet på själva underhållet. Bristen på kvaliteten i vägunderhållet kombinerat med brister i rapportering måste åtgärdas för att våra vägar ska vara trafiksäkra året om, säger riksdagsledamot Mats Nylund.

Rasisminvastainen työ on hyvinvoivan yhteiskunnan perusta

Röda Korsets kampanjvecka mot rasism pågår. Svenska folkpartiets representanter deltar aktivt i arbetet mot rasism på alla plan, och arbetar för ett samhälle som är rättvist, öppet och demokratiskt.

Läs föregående artikel

Mera språk, inte mindre

Riksdagsledamot Mikaela Nylander oroar sig för de avtagande språkkunskaperna hos finländska barn och ungdomar.

Läs följande artikel