Migrationsverkets agerande emot rättsstatsprincipen?

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson är bestört över dagens artikel i Helsingin Sanomat om Migrationsverkets verksamhet. Enligt nyheten har Migrationsverkets omvärdering av läget i vissa länder gjorts på felaktiga grunder.

– Migris personal måste få tid att göra sitt jobb ordentligt, och skall inte styras av en osynlig hand som vill ha fler negativa beslut. Eftersom Migris direktör uppenbarligen inte vet svaret kräver jag att regeringen förklarar vilka fakta som legat till grund för omvärderingen av säkerhetsläget i bland annat Irak, Aghanistan och Somalia. Enligt tidigare inrikesminister Orpo har regeringen inte utövat påtryckningar mot Migrationsverket. På vems order har ändringarna i så fall gjorts? Att använda felaktig information är allvarligt och statsministern är skyldig oss ett svar, säger Henriksson.

Henriksson är också orolig för Migris linjedragning om att behandla ett stort antal asylansökningar först vid årsskiftet. Tidtabellen orsakar stora utmaningar för sökande som behöver rättshjälp.

– En asylsökande som inte kan språket och kommer från traumatiska upplevelser behöver rättshjälp under behandlingsprocessen. Om ett stort antal beslut ges på en gång hinner de instanser som erbjuder rättshjälp omöjligt hjälpa alla som är berättigade till hjälp. Denna linjedragning försvagar asylsökandenas rättsskydd och gör att Migris verksamhet ifrågasätts ur rättsstatens perspektiv.

Torvalds: EU får inte glömma bort miljön

Har vi satt en målsättning att satsa 20 % av budgeten på miljön så ska vi se till att hålla den målsättningen, säger Nils Torvalds.

Läs föregående artikel

Vad blir det av de utlovade 110 000 jobben?

Regeringen informerade förra veckan om statsbudgeten 2017. Trots några ljusglimtar, såsom höjningen av hushållsavdraget, är planerna minst sagt effektlösa.

Läs följande artikel