Moderskapslagen färdig att godkännas

Medborgarinitiativet om moderskapslagen som riksdagen debatterar idag skulle säkerställa barnets rätt att ärva båda föräldrar, samt ge barnet rätt att träffa sin andra förälder.

I nuläget tvingas kvinnliga par genomgå en onödig intern adoptionsprocess, och i skilsmässofall har barnet inte rätt att ärva sin andra förälder, för att inte tala om att barnet i nuläget inte har en juridisk förälder om mamman som fött barnet skulle avlida. Moderskapslagen skulle spara på samhällets resurser, när behovet av intern adoption i tydliga fall skulle försvinna.

– Enligt oss är varje människa är lika inför lagen. Därför bör denna brist åtgärdas snarast, och därför har jag främjat ärendet under min tid som justitieminister. Nu bör det utmärkta beredningsarbete som gjordes under förra valperioden slutföras, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Under Henrikssons tid som justitieminister bereddes förslaget till moderskapslag så gott som färdigt. Medborgarinitiativet som behandlas idag skulle tydliggöra barnets juridiska ställning från och med födseln.

– Jag hoppas att riksdagen skulle ställa sig positivt till medborgarinitiativet, och se på saken ur barnets synvinkel.

Panamapappren är viktiga men det är också källskyddet

Europaparlamentets ”Panama papers”-utskott sammanträdde till sitt första hörande igår tisdag. Utskottet ansvarar för en utredning kring de problem som avslöjades av de så kallade Panamapappren.

Läs föregående artikel

Ministeriö otti osittain järjen käteen

Trafik- och kommunikationsministeriet meddelade på torsdagen att det tar på sig kostnaderna för lokaltågstrafiken till Sjundeå, en trafik som infördes tack vare Sjundeå kommuns enträgna arbete för att ersätta Y-tåget som drogs in för ett halvt år sedan.

Läs följande artikel