Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastustettava kaikilla tasoilla

Regeringens halvfärdiga förslag till vårdreform planerar flytta socialvården från kommunerna till landskapen. SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson betonar vikten av att trygga den förebyggande verksamheten i samband med vårdreformen.

– Att förebygga våld mot kvinnor är ett arbete som måste göras på många plan. Alla kommuner bör nu se till att de har ett program för hur man ska förebygga våld mot kvinnor, säger Henriksson.

Att jobba för ett tryggare samhälle handlar också om politisk vilja i resurstilldelningen. SFP jobbar för att det ska skapas fler skyddshemsplaster och för mer resurser till våldtäktskriscenter. SFP tog i sin skuggbudget in medel för detta.

– Ändå är det tidiga ingripandet det man borde fokusera på för att kunna minska våldet. Såväl det förebyggande arbetet, familjearbetet som samverkan med dagvård och skola behövs för att det ska lyckas.

Henriksson frågar sig hur detta blir bättre genom att landskapen ska ta över socialvården, medan kommunerna fortfarande har ansvar för förebyggande o hälsofrämjande.

– Samtidigt har vi en regering som i sitt förslag till ny alkohollag medger att det bland annat kommer att öka familjevåldet. Då uppstår frågan: vad är det man verkligen vill prioritera?

Äventyra inte ungdomarnas framtid

Det är skäl för regeringen att tänka om och göra upp en ordentlig plan för hur vår yrkesutbildning ska se ut i framtiden.

Läs föregående artikel

Bra med språkundervisning från ettan

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen meddelade nyligen att hon ämnar satsa 100 miljoner euro på att tidigarelägga språkundervisningen. Svenska folkpartiets riksdagsledamot Mikaela Nylander välkomnar ministerns förslag.

Läs följande artikel