Äventyra inte ungdomarnas framtid

Det är skäl för regeringen att tänka om och göra upp en ordentlig plan för hur vår yrkesutbildning ska se ut i framtiden.

Det underströk partiordförande Anna-Maja Henriksson (SFP) då oppositionspartierna på fredagen presenterade sin interpellation med anledning av nedskärningar i yrkesutbildning.

– Regeringen skär nu med hård hand. Det är oansvarigt att göra så att man först tar bort pengarna och sedan ser vad som blir kvar. De förändringar som görs måste ske behärskat och planerat. Finland klarar sig inte om vi inte satsar på utbildningen. Vi får inte äventyra ungdomarnas framtid, betonar hon.

Samtliga fem oppositionspartier är med i interpellationen, vars första undertecknare är De gröna.

– En högklassig yrkesutbildning är viktig för Finlands framtid och för våra unga. Regeringens planer riskerar också minska undervisningstimmarna i yrkesskolorna på ett sätt som kan bli förödande för de lite svagare eleverna som behöver mera handledning. Nu verkar reformen gå ut på att en allt större del av ansvaret ska överföras på arbetsplatserna. Hur det ska ske i praktiken är fortfarande ett stort frågetecken.

– Oron är stor på yrkesutbildningsfältet. På svenskt håll finns flera sårbara utbildningslinjer. Vissa utbildningsområden ges bara på ett ställe i hela landet. De måste tryggas.

Vårdhälsningar från Sverige

Den senaste tidens kritik mot den planerade valfriheten inom vården är inte obefogad, hälsar Sfp:s riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi från Stockholm där riksdagens social- och hälsovårdsutskott nyss bekantat sig med den svenska valfriheten.

Läs föregående artikel

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastustettava kaikilla tasoilla

Regeringens halvfärdiga förslag till vårdreform planerar flytta socialvården från kommunerna till landskapen. SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson betonar vikten av att trygga den förebyggande verksamheten i samband med vårdreformen.

Läs följande artikel