Niklas Guseff välkomnar den nya direktören – men kritiserar fullmäktiges attityd mot svenskan

I sitt anförande under fullmäktigemötet för Egentliga Finlands välfärdsområde den 27 april, välkomnar SFP:s styrelsemedlem Niklas Guseff direktör Tarmo Martikainen till välfärdsområdet. Samtidigt kritiserar Guseff fullmäktiges attityd mot det svenska språket.

– Tarmo Martikainen kommer att bli en utmärkt direktör för vårt välfärdsområde. Jag har haft glädjen att under rekryteringsprocessen vid ett flertal tillfällen fått diskutera med Martikainen, höra hans åsikter och bilda mig en uppfattning om hans insyn i detta stora arbete han står inför. Martikainen har under den senare tiden av sin mycket breda ledarskapskarriär fördjupat och specialiserat sig på ”vårdens effekt”, vilket kommer att vara en mycket viktig del av vårdens framtida utveckling, säger Niklas Guseff.

Guseff lyfter även upp Martikainens kunskaper i svenska.

– Om de svenska kunskaperna finns det en del att önska. Hans attityd och enligt mig, verkliga intresse för att lära sig svenska, väger ändå upp detta i någon mån. Med det sagt vill jag å SFP-gruppens vägnar önska Tarmo Martikainen välkommen till Egentliga Finland, säger Guseff.

Dock riktar Guseff skarp kritik till fullmäktige, över den situationen som uppstått i samband med rekryteringsprocessen.

– Tyvärr besannades det som oroat SFP:s fullmäktigegrupp. Fullmäktige undvek sitt ansvar i att bestämma språkkrav för direktören. Styrelsen däremot ålade ”en önskan” om goda kunskaper i svenska. De vackra orden om tvåspråkighet och svenska språkets betydelse i denna sal, under och efter valet, visade sig vara enbart tomma ord. Jag hoppas innerligt att detta tillvägagångssätt var ett undantag och att vi i framtiden i centrala rekryteringar beaktar det svenska språket – inte bara i festtal, utan med konkreta handlingar så att vi sanningsenligt kan titulera oss som ett tvåspråkigt välfärdsområde, avslutar Guseff.

Johan Bardy från Kotka återvaldes till SFP Samkretsens ordförande

SFP Samkretsen sammanträdde till kretsmöte i Helsingfors den 26.4.2022 Under kretsmötet återvaldes Johan Bardy till ordförande. Bardy har lett kretsen sedan september 2021. Till vice ordförande återvaldes Pia Tyyskä.

Läs föregående artikel

Anna Oksanen är ny riksdagsassistent till minister Thomas Blomqvist

Anna Oksanen från Raseborg är ny assistent till minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist. Oksanen är ekonomie kandidat och slutför för tillfället sina studier på Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Oksanen tillträdde tjänsten den 11 april.

Läs följande artikel