Johan Bardy från Kotka återvaldes till SFP Samkretsens ordförande

SFP Samkretsen sammanträdde till kretsmöte i Helsingfors den 26.4.2022
Under kretsmötet återvaldes Johan Bardy till ordförande. Bardy har lett kretsen sedan september 2021. Till vice ordförande återvaldes Pia Tyyskä.

– Jag är glad och ödmjukt tacksam för att ha fått förtroendet att få fortsätta leda Svenska folkpartiets Samkrets. Vi har ett riksdagsval på kommande där vi har klara målsättningar att erbjuda våra väljare igen en gång möjligheten att rösta på SFP, var än man bor i Finland, säger Johan Bardy

– SFP Samkretsen representerar en stor del av Finland och inom kretsen ser vi en kraftig tillväxt, när allt fler nya medlemmar ansluter sig partiet. Det är även mycket glädjande att allt fler finskspråkiga vill bli medlemmar och aktiva inom SFP. Det finns alltså en klar efterfrågan av SFP politik inom våra områden, säger viceordförande Pia Tyyskä

Kretsmötet nominerade följande riksdagsvalskandidater;

Ida Susi, Satakunta

Pekka Sinervo, Norra Österbotten

Suraindran Kamalakanan, Savolax-Karelen

 

SFP Samkretsens verksamhetsområde är för tillfället; Kymmenedalen, Savolax-Karelen, Tavastland, Birkaland, Satakunta, Mellersta-Finland, Norra Österbotten och Lappland.

Wickström vill ha ett utvecklingscampus för svensk service vid Raseborgs sjukhus

SFP:s viceordförande Henrik Wickström hoppas att Raseborgs sjukhus kunde bli ett utvecklingscampus för social- och hälsovårdstjänster på svenska. Enligt Wickström kommer välfärdsområdet i västra Nyland ha det nationella ansvaret för att utveckla social- och hälsovårdstjänster på svenska. Enligt Wickström skulle det vara fint att det potential som finns vid Raseborgs sjukhus skulle användas.

Läs föregående artikel

Niklas Guseff välkomnar den nya direktören – men kritiserar fullmäktiges attityd mot svenskan

I sitt anförande under fullmäktigemötet för Egentliga Finlands välfärdsområde den 27 april, välkomnar SFP:s styrelsemedlem Niklas Guseff direktör Tarmo Martikainen till välfärdsområdet. Samtidigt kritiserar Guseff fullmäktiges attityd mot det svenska språket.

Läs följande artikel