Torvalds lättad över beslutet om fiskekvoter i Östersjön

Ministrar från alla EU-medlemsländer har i Europeiska rådets jordbruks- och fiskeråd idag kommit överens om fiskekvoterna för år 2024 i Östersjön. Nils Torvalds (SFP/Renew) är lättad över att de värsta farhågorna om totalförbud inte förverkligades, utan fiske av t.ex. lax och strömming får fortsätta, om än i en aningen reducerad mängd på många håll i Östersjön.

–  Kommissionens förslag till fiskekvoter, som presenterades för knappt två månader sedan, hade haft dramatiska följder för fiskerinäringen i Finland. Nu klarade medlemsländernas ministrar med ansvar för fiskeri lyckligtvis av att värja katastrofen, gläder sig Torvalds.

Riskerna inför framtida år är ändå reella. Ministrarna tolkade nu statistiken på ett annat sätt än kommissionen men kommer att ställas inför jobbiga beslut nästa år, ifall fiskebeståndet inte går uppåt tills dess.

– Nu är det upp till Finland på nationell nivå att allokera kvoterna på ett klokt sätt, som tar i beaktande både ett välmående fiskebestånd samt socioekonomiska aspekter på olika håll i landet. Det är också hög tid för mera konkreta åtgärder för att förbättra förutsättningarna för fiskare i framtiden, avslutar Torvalds.

Idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist har valts till WADA:s stiftelsestyrelse – ”Fint erkännande för finländsk idrott”

– ”Fint erkännande för finländsk idrott”

Läs föregående artikel

Nina af Hällström: Det som nu kostar ger inbesparingar i framtiden

Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige godkände förslaget till välfärdsområdets servicestrategi på tisdag 24.10. SFP:s gruppordförande Nina af Hällström talade för godkännandet av förslaget i sitt gruppanförande.

Läs följande artikel