Nina af Hällström ny ordförande för Kårkulla

Kårkulla samkommuns fullmäktige har idag 8.11 valt Nina af Hällström från Esbo till ny styrelseordförande. af Hällström är ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Esbo, vice ordförande för SFP i Nyland samt vice ordförande för SFP:s partifullmäktige. af Hällström arbetar som verksamhetsledare för intresseorganisationen SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder.

– Jag ser fram emot att leda Kårkulla. Det är viktigt att övergången till välfärdsområden går så smidigt som möjligt med tanke på servicetagarna och personalen. Lika viktigt är det att vi tar vara på den kunskap som finns inom Kårkulla. Servicestigarna på svenska ska fungera för alla också efter reformen, säger af Hällström. 

Fullmäktige omvalde Christer Rönnlund från Kristinestad till fullmäktigeordförande för Kårkulla. Rönnlund har lett Kårkullas fullmäktige sedan 2001. 

Bergqvist vill se mera språkbad

SFP:s viceordförande, riksdagsledamot och Folktingets ordförande Sandra Bergqvist efterlyser flera möjligheter till språkbad i både daghem och skolor.

Läs föregående artikel

Wickström: Närsjukhusen har en viktig roll även efter vårdreformen

SFP:s vice ordförande och SFP:s styrelserepresentant i HUS Henrik Wickström poängterar att närsjukhusen har en viktig roll i framtiden, också efter vårdreformen. Wickström besökte i dag Lojo sjukhus där han träffade direktören för Lojo sjukhus Ville Pursiainen som också fungerar som tf. direktör för Borgå sjukhus. I mötet deltog även Lojo sjukhus ledande läkare Tom Löfstedt.

Läs följande artikel