Bergqvist vill se mera språkbad

SFP:s viceordförande, riksdagsledamot och Folktingets ordförande Sandra Bergqvist efterlyser flera möjligheter till språkbad i både daghem och skolor.

– Språkbadet är omtyckt, till och med så pass eftertraktat att alla intresserade inte får plats på en språkbadslinje. Det finns alltså en klar vilja att ge sina barn en tvåspråkig uppväxt, vilket är en jättebra sak. Språkbadsmöjligheterna är något vi måste jobba vidare för och ge mer resurser till, säger Bergqvist.  

I sitt tal på Folktingets Svenska dagen-mottagningsfest på Helsingfors stadshus lyfte Bergqvist fram språkbadets betydelse för tvåspråkigheten och vill se mera språkbad både på svenska och finska.

– Språkbadet är ett utmärkt sätt att lära sig det andra inhemska språket redan i ett tidigt skede. Majoriteten av dagens språkbadsmöjligheter går idag på svenska. Språkbad på finska borde också befrämjas så att det är möjligt att bli tvåspråkig även om man kommer från en helt svenskspråkig familj, säger Bergqvist.

– Inleds språkbadet redan i en tidig ålder blir det andra inhemska språket en naturlig del av vardagen. Genom möten över språkgränserna kan vi jobba för ett mer positivt språkklimat, avslutar Bergqvist.

Helen Honkasaari vill leda SFP i Åbo

Helen Honkasaari ställer sig till förfogande för ordförandeposten inom SFP i Åbo. Honkasaari har varit med i Åbopolitiken sedan 2015, först som medlem i Svensk Ungdom och sedan som medlem i SFP. Hon har tidigare haft förtroendeuppdrag inom Åbo stads bildningssektor och sitter nu som suppleant för nämnden för fostran och undervisning.

Läs föregående artikel

Nina af Hällström ny ordförande för Kårkulla

Kårkulla samkommuns fullmäktige har idag 8.11 valt Nina af Hällström från Esbo till ny styrelseordförande. af Hällström är ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Esbo, vice ordförande för SFP i Nyland samt vice ordförande för SFP:s partifullmäktige. af Hällström arbetar som verksamhetsledare för intresseorganisationen SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder.

Läs följande artikel