Yrkesfiskets framtid är hotad

Fiskeförsäkringssystemet, som ersätter skador på fiskeredskap, är nödvändigt för att våra finländska yrkesfiskare ska kunna fortsätta sin verksamhet.

Regeringens planer om att skära kraftigt i fiskeförsäkringssystemet hotar det finländska yrkesfiskets framtid.

Det anser SFP:s riksdagsledamöter Mikaela Nylander, Mats Nylund och Stefan Wallin.

– Våra yrkesfiskare är helt beroende av det nuvarande fiskeförsäkringssystemet för att överhuvudtaget kunna utöva sitt yrke. Regeringens nedskärningar, enligt uppgift en halvering av fiskeförsäkringsanslaget, skulle dra mattan under yrkesfiskarna, säger Mikaela Nylander.

Genom fiskeförsäkringssystemet betalas ersättning för skador på fiskeredskap och på fartyg som används för kustfiske. Motsvarande försäkringar går inte att få på den kommersiella marknaden. Enligt uppgift planerar jord- och skogsbruksministeriet kraftiga nedskärningar i fiskeförsäkringssystemet.

– Ur en statsekonomisk synvinkel är de planerade nedskärningarna tämligen små, samtidigt som de skulle slå otroligt hårt mot det redan ansträngda inhemska yrkesfisket, säger Stefan Wallin.

– Nedskärningarna strider mot målsättningarna i regeringens eget spetsprojekt, där det sägs att användningen och exporten av rena, inhemska livsmedel samt av fiskbestånden och vattenresurserna ska främjas. Ifall regeringen på allvar vill värna om det inhemska yrkesfisket bör den låta bli att förverkliga de planerade nedskärningarna, säger Mats Nylund.

Våra värderingar står på spel

Riksdagen för idag en aktualitetsdiskussion om asylfrågor initierad av Sannfinländarna. Svenska folkpartiets representant i Stora utskottet Eva Biaudet har lämnat in ett flertal avvikande åsikter till regeringens asylpolitik.

Läs föregående artikel

Nollaenergiatalot eivät ole perusteltuja Suomessa

Propositionen om lagen om nära-nollenergibyggnader är på remissrunda. Lagförslaget baserar sig på ett EU-direktiv från år 2010, enligt vilket alla nya byggnader ska vara nära noll-energibyggnader från och med 2020.

Läs följande artikel