De nordiska länderna utgör tillsammans världens 12:e största ekonomi. Nu är det dags att göra nordbornas vardag lättare: det handlar om att underlätta medborgarnas möjligheter att leva, bo, flytta, arbeta och studera utan att behöva oroa sig för oskäliga hinder. SFP arbetar för ett nordiskt medborgarskap som skulle underlätta saker som att öppna bankkonto, få telefonabonnemang, ingå hyreskontrakt eller att vara företagare.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »

Nordens tid är nu

Svenska folkpartiet har länge ansett att Norden är en naturlig utgångspunkt för Finlands internationella politik. Samarbetet är globalt enastående och bygger på förtroende både mellan medborgare och mellan länderna samt de självstyrande områdena.