Nordisk skola till Helsingfors

Utbildningsnämnden gav på sitt möte på tisdag ett positivt utlåtande till initiativet om att starta en Nordisk skola i Helsingfors.

SFP i Helsingfors kretsordförande Johan Ekman var med då beslutet fattades.

”Att förslaget gick vidare är ett utmärkt steg i rätt riktning och vi hoppas att den blir verklighet år 2016 då den nya läroplanen tas i bruk.” kommenterar Ekman.

Det var SFP som tog initiativ till en nordisk skola i och med en fullmäktigemotion som lämnades in av Marcus Rantala i höstas.

”Den nya skolan föreslås lyda under det finska utbildningsväsendet, vilket är bra.” säger Rantala. ”En nordisk skola skulle ha både finska och svenska som undervisningsspråk. Jag tror att det finns en stor efterfrågan för den här skolan, i huvudstadsregionen.”

Pressmeddelande 16.4.2014

SFP:s i Österbotten resolution 12.4.2014


Kretsmötet anser att regionerna bör utarbeta sin egen modell för hur produktionen av social- och hälsovårdstjänsterna skall utformas i framtiden. Vidare anser kretsmötet att företrädare för Vasa sjukvårdsdistrikts område ges verkligt inflytande i de beslutsorgan som tillsätts inom Egentliga Finlands (Åbo) ERVA-område. Lösningar som speciellt beaktar den svenskspråkiga befolkningens tillgång till service bör tryggas. EttLäs mer »

Läs föregående artikel

Åsa Gustafsson ny specialmedarbetare


Åsa Gustafsson blir ny specialmedarbetare på försvarsministeriet.

Läs följande artikel