Nylander: Absurt att tänka sig landskapsval i januari

Riksdagens grundlagsutskott har krävt stora förändringar i vårdreformen angående valfriheten och bolagiseringskravet som regeringen föreslog.

– Det innebär att regeringen har fått en rejäl bakläxa av grundlagsutskottet. Regeringen bär nu ett stort ansvar: att utarbeta en vårdreform som uppfyller grundlagens krav. Inga hastverk kan tillåtas, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

– Därför är det absurt att understatssekreterare Tuomas Pöysti talar om att man trots allt kan hålla landskapsvalet i januari 2018. Hur kan man ens tänka sig att ordna val då man inte vet hur landskapen ska ordna social- och hälsovården? Det här visar på ett stort förakt mot demokratin och jag hoppas verkligen att regeringen inser att landskapsvalen inte kan hållas om sex månader, säger Nylander.

Täystyrmäys hallituksen sote-mallille

- Grundlagsutskottets utlåtande är en knock-out på regeringens vårdreformsmodell. Det är solklart, även om regeringen nu försöker förfina saken.

Läs föregående artikel

Norden har allt att vinna i ett fördjupat försvarssamarbete

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson efterlyser ett fördjupat nordiskt försvarssamarbete, särskilt mellan Sverige och Finland.

Läs följande artikel