Täystyrmäys hallituksen sote-mallille

– Grundlagsutskottets utlåtande är en knock-out på regeringens vårdreformsmodell. Det är solklart, även om regeringen nu försöker förfina saken.

– Man kan fråga sig ifall det någonsin har funnits en regeringsproposition som innehåller så här mycket grundlagsstridigheter, säger SFPs partiordförande och medlem i grundlagsutskottet, Anna-Maja Henriksson.

Enligt Henriksson har regeringen helt medveten om problemen drivit sin reform i en sådan återvändsgränd, att det på ett allvarligt sätt försvagar regeringens trovärdighet.

– SFP, den övriga oppositionen och sakkunniga har otaliga gånger varnat regeringen om de problem som finns i förslaget, men förgäves. Regeringen har inte lyssnat, utan har istället kraftigt pressat reformen framåt. Det har varit sorgligt att följa med hur man gått till väga på det här sättet i den kanske största förvaltningsreformen under vår självständighet.

Henriksson kräver att alla riksdagspartier tas med i vårdreformens fortsatta beredning.

– Nu skulle det vara möjligt att göra en god, patientinriktad reform, med en fiffigt förverkligad valfrihet. Den enda rätta, ansvarsfulla vägen framåt är att alla riksdagspartier tillsammans bereder ett nytt vårdreformsförslag.

Massflytten av personal kan bli en bomb

Vad tänker regeringen göra för att trygga personalens välmående i landskapsreformen, frågade riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi under debatten om planen för de offentliga finanserna.

Läs föregående artikel

Nylander: Absurt att tänka sig landskapsval i januari

Riksdagens grundlagsutskott har krävt stora förändringar i vårdreformen angående valfriheten och bolagiseringskravet som regeringen föreslog.

Läs följande artikel