Nylander: Ge alla barn samma möjligheter

I kommunerna pågår arbetet med nästa års budget. Det är en investering med god avkastning att satsa på en kvalitativ småbarnspedagogik.

Kommunerna gavs i år möjlighet att förstora grupperna för barn över tre år och att begränsa rätten till subjektiv dagvård.

– Risken är uppenbar att ojämlikheten ökar bland barnen och byråkratin ökar där behovsprövning sker i kommuner som gått inför dessa försämringar, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

– Det är viktigt att de kommuner som inte godkänt försämringarna håller fast vid detta också i framtiden. Och att kommuner som tillåtit dessa försämringar omprövar sitt beslut. Forskning visat entydigt att en god småbarnspedagogik har positiva effekter på skolframgången långt upp i tonåren. Därför är det viktigt att kommunerna inte tillåter försämrade förutsättningar för en god småbarnspedagogik.

Nylander talade på lördag på Sydkustens landskapsförbunds seminarium om föräldrars delaktighet inom småbarnspedagogiken.

Tarja Halonen skulle vara en bra medlare i Katalonienfrågan

Finland har en lång tradition av duktiga medlare, inte minst Martti Ahtisaari, som fått Nobels fredspris för sina insatser. Finland bör överväga hur man kan bidra till att lösa Katalonienfrågan, ifall behovet av internationell medling uppstår.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Fint att regeringen tar sitt förnuft till fånga

Helsingin Sanomat berättade idag tisdag att regeringen backar kring sin föreslagna höjning av fastighetsskatten. Slopandet motiveras med att intäktsmålen för nästa års fastighetsskatt redan är nådda.

Läs följande artikel