Tarja Halonen skulle vara en bra medlare i Katalonienfrågan

Finland har en lång tradition av duktiga medlare, inte minst Martti Ahtisaari, som fått Nobels fredspris för sina insatser. Finland bör överväga hur man kan bidra till att lösa Katalonienfrågan, ifall behovet av internationell medling uppstår.

– President Tarja Halonen skulle ha den respekt och erfarenhet som behövs för att kunna lyckas i ett medlingsuppdrag i Katalonien. Vid sidan av hennes långa politiska erfarenhet som minister och president har hon också framgångsrikt lett Ålandskommittén, bestående av riksdagsledamöter och åländska lagtingsledamöter, som efter flera år av intensivt arbete nyligen gav ett slutbetänkande om hur Ålands självstyrelselag borde förnyas, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström, svenska riksdagsgruppen.

Ålandsfrågan i början på 1900-talet påminner till viss del om dagens politiska kris i Katalonien. För att lösa Ålandsfrågan behövdes också internationell medling via dåvarande Nationernas Förbund. År 1921 kom man till ett beslut om Ålandsfrågan som i ett historiskt perspektiv visat sig vara mycket framgångsrikt. Då lyckades man lösa en allvarlig konflikt med stor misstro via diplomati och fredliga förhandlingar.

– Man måste komma ihåg att självständighetssträvan i Katalonien inte var så här stor för 10 år sedan. Självständighetssträvandet har vuxit explosionsartat eftersom man i Katalonien upplevt att regeringen i Madrid varit nonchalant och inte tagit Kataloniens äskanden om mer självstyrelse på allvar.

– Den stora majoriteten i Katalonien har länge velat se en utveckling av Kataloniens ekonomiska självstyrelse, inte självständighet. Därför torde förutsättningar för att nå en diplomatisk lösning finnas ifall man kan överbrygga misstron. Här tror jag att Tarja Halonen kunde spela en avgörande roll ifall man åberopar internationell hjälp och om hon själv skulle vara redo att överväga en sådan roll.

SFP vill se fler hemvårdare

Svenska folkpartiets partistyrelse oroar sig för kvaliteten på hemvården. Speciellt oroväckande är bristerna inom den svenskspråkiga hemvården i södra Finland.

Läs föregående artikel

Nylander: Ge alla barn samma möjligheter

I kommunerna pågår arbetet med nästa års budget. Det är en investering med god avkastning att satsa på en kvalitativ småbarnspedagogik.

Läs följande artikel