Nylander: Tänker regeringen skärpa strafflagen gällande våldtäkter?

Många av oss har överraskats av de här bristerna i lagstiftningen. Det här bör åtgärdas så snart som möjligt.

Riksdagsledamot Mikaela Nylander (SFP) har ställt en skriftlig fråga till regeringen angående sexuellt våld som riktas mot barn. Bakgrunden till spörsmålet är ett rättsfall i Birkaland som har väckt stor uppmärksamhet. En vuxen man dömdes för att ha haft sexuell kontakt med ett 10-årigt barn. Rätten dömde gärningsmannen för grovt utnyttjande, men inte för grov våldtäkt.

– Har regeringen för avsikt att ändra lagstiftningen som rör sexuellt våld mot barn? Man kan inte förutsätta att ett barn motsätter sig gärningen för att det ska kunna betecknas som grov våldtäkt, säger Nylander.

I fallet i Birkaland dömdes gärningsmannen för grovt utnyttjande i såväl tingsrätten som hovrätten. Högsta domstolen beviljade inte tillstånd att överklaga.

– Av domen kan man dra slutsatsen att domstolarna självmant inte kan göra en annan bedömning utan en ändring av lagen. Därför måste det till en lagändring. Jag anser att ett barn inte kan ge sitt medgivande till sexuellt umgänge. Därför borde brottet ses som våldtäkt, säger Mikaela Nylander.

Experter på straffrätt har konstaterat att en 10-åring inte kan anses kunna uttrycka sin vilja i ett dylikt fall, men i rättspraxisen har försvarslösheten tolkats för snävt.

– Många av oss har överraskats av de här bristerna i lagstiftningen. Det här bör åtgärdas så snart som möjligt. Därför frågar jag regeringen med vilken tidtabell en lagändring kommer att ske ifall en sådan är på gång, säger Nylander.

Samlingspartiet och Svenska folkpartiet ingår valförbund i Norra Österbotten

Med hjälp av valförbundet kan vi trygga en bra representation i den nya landskapsorganisationen.

Läs föregående artikel

Debatt i Österbotten om politisk referensgrupp har fel proportioner

Det är tråkigt att vissa partier upplever sig ha blivit utanför referensgruppen, men de har själva varit med och tagit beslutet om att tillsätta en person per kommun på landskapsstyrelsens möte i april ifjol.

Läs följande artikel