Samlingspartiet och Svenska folkpartiet ingår valförbund i Norra Österbotten

Med hjälp av valförbundet kan vi trygga en bra representation i den nya landskapsorganisationen.

Samlingspartiet och Svenska folkpartiet har ingått ett valförbund för landskapsvalet i Norra Österbotten. Partiernas målsättning är att ställa upp en full lista på 118 kandidater som representerar den stora valkretsens hela befolkning.

Samlingspartiets kretsordförande Tomi Kaismo anser att valförbundet är en mycket bra lösning. ”Ett helt nytt val är en intressant utmaning men också samtidigt en fin möjlighet där Samlingspartiet och SFP:s kandidater bildar ett konkurrenskraftigt lag.

SFP:s verksamhetsledare Åsa Gustafsson som ansvarar för Norra Österbotten är också mycket nöjd med valförbundet. ”Med hjälp av valförbundet kan vi trygga en bra representation i den nya landskapsorganisationen”.

Tidpunkten för landskapsvalet blir klart under sommaren 2018. Den nuvarande tidtabellen för valet är 28.10.2018 då de nyvalda landskapsfullmäktigen påbörjar sitt arbete från början av år 2019. I Norra Österbotten väljs det 79 landskapsfullmäktigeledamöter som representerar hela landskapet. En full kandidatlista består av 118 kandidater.

Rehn-Kivi: Regeringens mål i vård- och landskapsreformen uppnås inte

Det är ofattbart att en så här stor strukturell förändring ska genomföras utan någon som helst konsekvensbedömning.

Läs föregående artikel

Nylander: Tänker regeringen skärpa strafflagen gällande våldtäkter?

Många av oss har överraskats av de här bristerna i lagstiftningen. Det här bör åtgärdas så snart som möjligt.

Läs följande artikel