Debatt i Österbotten om politisk referensgrupp har fel proportioner

Det är tråkigt att vissa partier upplever sig ha blivit utanför referensgruppen, men de har själva varit med och tagit beslutet om att tillsätta en person per kommun på landskapsstyrelsens möte i april ifjol.

– Det handlar inte om någon maktkoncentration, utan om att hitta en bred kommunal representation. Det är inte SFP som tillsatt den här gruppen, utan Österbottens förbunds landskapsstyrelse, säger SFP:s kretsordförande i Österbotten Martin Norrgård.

– Det är tråkigt att vissa partier upplever sig ha blivit utanför referensgruppen, men de har själva varit med och tagit beslutet om att tillsätta en person per kommun på landskapsstyrelsens möte i april ifjol. Av de förtroendevalda närvarande på det mötet var en majoritet av dem av annan partitillhörighet än SFP. Under tillsättandet av denna grupp har fokus varit på kommunernas väl, och inte på det partipolitiska styrkeförhållandet.

– Det är dock bra att det uppstått reaktioner och att alla parter nu får en chans att vara med. Det är demokratiskt och korrekt. Det här landskapet byggs upp genom samarbete, säger kretsordförande Martin Norrgård.

Martin Norrgård vill ändå poängtera att detta hade kunnat skötas snyggare, och inte via media.

– Jag upplever att våra relationer till andra partier är goda. I egenskap av gruppordförande för SFP i Vasa stadsfullmäktige vågar jag påstå att vi garanterat hade hittat en lösning tidigare om man så hade önskat. Nu har vi fått läsa om att det här är en fars och att det krävs omval av hela gruppen. En referensgrupp som inte har någon större maktfaktor, utan som främst kommer att fungera som ett politiskt bollplank. Som kretsordförande hoppas jag att vi inom kort kan sätta oss ner och diskutera framtida utmaningar tillsammans i god anda. En inbjudan till detta skickas ut från SFP i Österbotten.

Nylander: Tänker regeringen skärpa strafflagen gällande våldtäkter?

Många av oss har överraskats av de här bristerna i lagstiftningen. Det här bör åtgärdas så snart som möjligt.

Läs föregående artikel

Henriksson: Nej till terminsavgifter

SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson anser att det är ytterst viktigt att finländska studerandes högskoleutbildning är avgiftsfri även i framtiden.

Läs följande artikel