Nylund och Henriksson kräver finansiering för trafikprojekt

Riksdagsledamöterna Mats Nylund och Anna-Maja Henriksson lämnade tillsammans in två budgetmotioner om regionala trafikprojekt. Ledamöterna vill stärka regionens konkurrenskraft och säkerheten på landsvägarna.

– Det bästa sättet staten kan stöda en positiv ekonomisk utveckling i landet, är genom att försäkra en fungerande infrastruktur. Här är vår region med sina starka exportföretag i en nyckelställning. För nejdens företag är det livsviktigt att vi har en fungerande logistik där både kunder och varor kan röra sig smidigt och kostnadseffektivt. Därför är det viktigt att förbättra den så kallade flygfältsvägen, säger Nylund.

– Vägavsnittets skick mellan Lassfolk och Markby, samt mellan Finnabba och Åvist är totalt ohållbart. Situationen måste förbättras, för vägarnas skick påverkar väsentligt bybornas vardag. Man måste kunna komma till skolan och jobbet längs trygga vägar även på landsbygden, konstaterar Henriksson.

Valkretsens samtliga riksdagsledamöter stöder också förbättringar av riksväg 8, Jakobstads hamnväg skede 2 och tilläggsanslag för andelslaget Viexpos finansiering.

Pohjanmaa tarvitsee pelastushelikopterin!

Riksdagsledamöterna Anna-Maja Henriksson, Mats Nylund och Joakim Strand vill att staten tar sitt ansvar och beviljar tilläggsmedel för en räddningshelikopter i Österbotten.

Läs föregående artikel

Wallin tuomitsee syyrialaisia sairaaloita vastaan tehdyt hyökkäykset

Svenska riksdagsgruppens ordförande, medlemmen i utrikesutskottet och tidigare försvarsministern Stefan Wallin kräver att det internationella samfundet vidtar åtgärder mot Rysslands agerande i Syrien.

Läs följande artikel