Pohjanmaa tarvitsee pelastushelikopterin!

Riksdagsledamöterna Anna-Maja Henriksson, Mats Nylund och Joakim Strand vill att staten tar sitt ansvar och beviljar tilläggsmedel för en räddningshelikopter i Österbotten.

– Justitieombudsmannen har konstaterat att fördelningen av räddningshelikoptrar i Finland är orättvis och bör åtgärdas. Speciellt utsatt är Österbotten. För att garantera en jämlik tillgång till akutvård i landet måste tilläggsmedel ges för en räddningshelikopter i Österbotten, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson.

I och med att regeringen planerar skära i antalet jourande sjukhus blir akutvården allt mer viktig. Därför lämnade riksdagsledamöterna idag in en budgetmotion där man äskar om 6 miljoner euro i tilläggsfinansiering för att trygga akutvården.

– Tillgången till akutvård måste kunna garanteras åt alla oberoende var man bor. En fungerande sjuk- och hälsovård är en av grunderna för vårt välfärdssamhälle. Utöver fulljoursstatus för Vasa centralsjukhus måste akutvården i Österbotten tryggas. Vi måste kunna lita på att vi och våra nära får vård den dagen vi behöver den, säger Henriksson.

Ministeriö otti osittain järjen käteen

Trafik- och kommunikationsministeriet meddelade på torsdagen att det tar på sig kostnaderna för lokaltågstrafiken till Sjundeå, en trafik som infördes tack vare Sjundeå kommuns enträgna arbete för att ersätta Y-tåget som drogs in för ett halvt år sedan.

Läs föregående artikel

Nylund och Henriksson kräver finansiering för trafikprojekt

Riksdagsledamöterna Mats Nylund och Anna-Maja Henriksson lämnade tillsammans in två budgetmotioner om regionala trafikprojekt. Ledamöterna vill stärka regionens konkurrenskraft och säkerheten på landsvägarna.

Läs följande artikel