Oaccaptabelt att personer med funktionsnedsättning inte får service!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är bestört över den kritik som riktas mot Västra Nylands välfärdsområde när det gäller funktionshinderservicen. I en nyhet som publicerades av svenska Yle 14.3 lyfter flera klienter fram utmaningar med tillgången till funktionshinderservice på svenska. Välfärdsområdena tog efter årsskiftet över ansvaret för servicen.

– Det här är helt oaccaptabelt. Vi kan inte ha en situation där anhöriga och klienter måste vänta på svar i flera månader! Reformen har inneburit extra stress för alla, och att inte ha fungerande telefonservice från början är inte okej. Nu är den ändå igång, säger Wickström som också är styrelsens andra vice ordförande i Västra Nylands välfärdsområde. 

Wickström riktar skarp kritik till den servicemodell tjänsteinnehavarna valt att använda vid brytningsskedet. Nu måste man kontakta hälsovårdsstationen för att få kontakt med en specialist som man kan behöva konsultera. 

– Man hade ett annat system tidigare där en specialist i Egentliga Finland kunde kontaktas direkt. Nu ändrades systemet som en del av vårdreformen, och Kårkulla lades ned  Att kontakta en hälsovårdsstation som inte i dagsläget har rätt kunskap och kännedom gör processen bara svårare. Vi talar om en minoritet som annars också måste kämpa. Det är helt fel att försvåra servicen och tillgången på korrekt info så här, säger Wickström. 

Wickström anser att problemen handlar också om hela beredningstiden för reformen som varit för kort. 

– En av de största utmaningarna i Västra Nyland var den ytterst tajta tidtabellen för reformen. Det skulle ha varit viktigt att ha en längre förberedelsetid för att undvika problem som de här. Med en bristfällig finansiering här blir situationen inte heller bättre. Det är viktigt att nästa regering tryggar finansieringen för vården och omsorgen och styr att den används på förebyggande arbetet, säger Wickström. 

Wickström har varit i kontakt med FDUV som är intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland och kommit överens om en träff för att reda ut problemen och kunna lyfta upp frågorna också i välfärdsområdets styrelse. En diskussion ordnas på fredagen.

Anna-Maja Henriksson: “SFP var det enda regeringsparti som färdigt var positivt inställt till ett Natomedlemskap”

Mandatperioden 2019–2023 har varit historisk. Det känns därför passande att inleda med partiets egna historiska milstolpe i Medborgarbladets intervju med partiordförande Anna-Maja Henriksson: För första gången kan man rösta på SFP i hela fasta Finland.

Läs föregående artikel

Tidiga ingripanden och samverkan räddar liv

Trygghet och säkerhet har diskuterats aktivt senaste tiden och SFP vill att alla ska få leva tryggt och fri från rädsla i Finland. Riksdagsvalskandidat Hans Snellman säger att landets inre och yttre säkerhet samt individens trygghet ska garanteras i alla livsskeden i enlighet med gällande grundlag och speciallagar.

Läs följande artikel