Ollikainen: Bra att bristerna i den svenska utbildningen lyfts fram i historisk rapport

Idag lanserades den första heltäckande utredningen om den svenskspråkiga utbildningen i Finland. Utredningen, som gjorts av Gun Oker-Blom, har granskat den svenskspråkiga utbildningens nuläge och utvecklingsbehov. Rapporten överräcktes till undervisningsminister Jussi Saramo och statssekreterare Tuomo Puumala.

–  Det här är en otroligt viktig dag för det jämlika skolsystemet i vårt land. Det är av största vikt att utredningen gjorts och kan i framtiden fungera som diskussionsunderlag i frågor som berör utbildning på svenska. Jag hoppas och tror att detta även breddar kunskapen hos mina riksdagskollegor i fråga om de särdrag som finns kring den svenskspråkiga utbildningen, säger riksdagsledamot Mikko Ollikainen, medlem i riksdagens kulturutskott.

Enligt rapporten bör den svenskspråkiga utbildningen utvecklas parallellt med den finskspråkiga utbildningen. Utbildningen ska vara av hög kvalitet under hela utbildningsvägen, ända från småbarnspedagogiken till högre utbildning. I rapporten noteras att tillgången på utbildning i nuläget inte fyller behoven i alla regioner och områden där den behövs.

– Bristen på behöriga lärare inom svenskspråkig yrkesutbildning är akut, liksom även tillgången på behöriga svenskspråkiga elev- och studiehandledare, menar Ollikainen. Det är viktigt att dessa problem lyfts fram i rapporten. 

I regeringsprogrammet för Sanna Marins regering nämns att den svenskspråkiga utbildningens särdrag, utmaningar och utvecklingsbehov ska utredas på ett övergripande sätt och att ett långsiktigt åtgärdsprogram ska utarbetas för att trygga jämlikheten.

Henriksson: Viktigt att det finns förståelse för den svenskspråkiga utbildningen

I dag torsdag publicerades rapporten om svenskspråkig utbildning i Finland som FM utredare Gun Oker-Blom skrivit på uppdrag av regeringen. Rapporten ger en mycket omfattande bild av de utmaningar som den svenskspråkiga småbarnspedagogiken, grundskolan, andra stadiet och högskolorna tampas med. Svenska folkpartiets partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson betonar vikten av rapporten.

Läs föregående artikel

Strand: Effektiva nätverk skapar nya arbetsplatser

En mångsidig näringsstruktur, moderna arbetsplatser samt värdeskapande investeringar utgör grunden för en stark kommunal ekonomi och högkvalitativ serviceproduktion framöver. Det betonar SFP:s riksdagsledamot och Vasas stadsfullmäktigeordförande Joakim Strand.

Läs följande artikel