Strand: Effektiva nätverk skapar nya arbetsplatser

En mångsidig näringsstruktur, moderna arbetsplatser samt värdeskapande investeringar utgör grunden för en stark kommunal ekonomi och högkvalitativ serviceproduktion framöver. Det betonar SFP:s riksdagsledamot och Vasas stadsfullmäktigeordförande Joakim Strand.

– De kommunala beslutsfattarna har en nyckelroll i att stärka samverkan mellan olika typer av företag, utbildningsanordnare, staten och övriga intressenter. Förutom innovationer som svarar mot uppenbara trender som klimatarbete och digitalisering bör vi även starkt fokusera på sociala innovationer och nya arenor för välmående, konstaterar Strand.

Strand lyfter även fram betydelsen av Finlands konkurrensfördelar i återhämtningen efter coronakrisen.

– Finlands styrka i eftervården av coronapandemin härrör från samma styrkor som vi hade även tidigare, det vill säga högkvalitativ utbildning, jämställdhetsarbete, god samhällelig infrastruktur samt en trygg miljö för människor och företag. Dessa är enorma konkurrensfördelar i den globala kampen om nya investeringar och nya arbetstillfällen. Städerna och kommunerna har en unik möjlighet att verkligen leda de värdeskapande nätverk som ger oss morgondagens guldkant på tillvaron, avslutar Strand som även är ordförande för riksdagens framtidsutskott.

Ollikainen: Bra att bristerna i den svenska utbildningen lyfts fram i historisk rapport

Idag lanserades den första heltäckande utredningen om den svenskspråkiga utbildningen i Finland. Utredningen, som gjorts av Gun Oker-Blom, har granskat den svenskspråkiga utbildningens nuläge och utvecklingsbehov. Rapporten överräcktes till undervisningsminister Jussi Saramo och statssekreterare Tuomo Puumala.

Läs föregående artikel

Adlercreutz om Vänsterförbundets beskattningsutspel: Sysselsättningsåtgärderna ska vara i fokus i halvtidsrian

I halvtidsrian i april kommer regeringen att dra upp riktlinjer för resten av regeringsperioden. Ekonomin och sysselsättningen måste vara i fokus, säger Anders Adlercreutz, ordförande för Svenska riksdagsgruppen. Samtidigt är han orolig för de tankar om skatteförhöjningar för företag som Vänsterförbundet kastat fram.

Läs följande artikel