Ollikainen: Vi behöver den biologiska mångfalden för försörjningsberedskapen!

Idag har riksdagen diskuterat interpellationen om regeringens natur- och klimatpolitik. Temat är aktuellt eftersom vi idag uppmärksammar världsmiljödagen. Riksdagsledamot Mikko Ollikainen höll ett gruppanförande för Svenska riksdagsgruppen. Han poängterar att klimatförändringen och förlusten av den biologiska mångfalden är utmaningar som vi behöver ta på allvar. Ollikainen säger att det behövs en palett av lösningar för att kunna lösa dessa utmaningar.

– Klimatförändringen och förlusten av den biologiska mångfalden är utmaningar vi behöver ta på allvar. Utan en rik biodiversitet äventyras till exempel vår matproduktion och därmed vår försörjningsberedskap, och ett varmare klimat för med sig exempelvis allt mer extrema väderförhållanden, säger Ollikainen.

Ollikainen poängterar också i gruppanförandet att en av de centrala målsättningarna för att minska utsläppen är att övergå från fossila bränslen till en förnybar och ren energiproduktion. Det är ändå viktigt att åtgärderna och de beslut som fattas också beaktar de sociala konsekvenserna. 

– I ramförhandlingarna höll regeringen fast vid sitt beslut om att satsa en miljard euro på forskning och utveckling fram till 2027 – trots det stora behovet att balansera statsekonomin. Det är genom nya innovationer och nytänk som vi kan utvecklas och vi måste våga satsa på det även under utmanande tider. Samtidigt är det viktigt att de som påverkas mest av omställningen beaktas. Övergången till en mera hållbar framtid ska ske på ett socialt rättvist sätt, säger Ollikainen.

För att bevara den biologiska mångfalden och för att stävja klimatförändringen behöver vi också åtgärder för att rena våra hav. Östersjön är för tillfället ett av världens mest förorenade hav.

– Vi i SFP har länge arbetat för Östersjön och Skärgårdshavet. Övergödningen av Östersjön har länge varit ett stort problem. Att näringsämnen rinner ut i Östersjön innebär att vi inte använder dem tillräckligt effektivt på land. Därför är vi glada för att Skärgårdshavets avrinningsområde blir ett pilotområde för näringskretsloppet, säger Ollikainen.

SFP står upp för den svenskspråkiga servicen i Varha!

De politiska förhandlingarna har nu gett resultat i ett kompromissförslag gällande servicenätverket för social- och hälsovårdscentraler, -stationer och serviceställen. SFP är relativt nöjd med kompromissförslaget – utan SFPs insatser hade varken Iniö-modellen, svenskspråkiga Åbo eller koordineringen av den svenskspråkiga servicen tagits i beaktande. Arbetet för att garantera ett brett utbud av hälso- och sjukvårdstjänster på Kimitoön har stått högt på gruppens agenda. I detta skede ser det ut att också det arbetet bär frukt.

Läs föregående artikel

Följ med SFP:s partiordförandedebatt 5.6 i Borgå via nätet

SFP:s partiordförandedebatt ordnades onsdagen den 5 juni på Grand i Borgå. Debatten kan ses på i efterhand här. Som moderator för debatten fungerade chefredaktör Stefan Holmström och partiordförandekandidaterna Anders AdlercreutzLäs mer »

Läs följande artikel