SFP står upp för den svenskspråkiga servicen i Varha!

De politiska förhandlingarna har nu gett resultat i ett kompromissförslag gällande servicenätverket för social- och hälsovårdscentraler, -stationer och serviceställen. SFP är relativt nöjd med kompromissförslaget – utan SFPs insatser hade varken Iniö-modellen, svenskspråkiga Åbo eller koordineringen av den svenskspråkiga servicen tagits i beaktande. Arbetet för att garantera ett brett utbud av hälso- och sjukvårdstjänster på Kimitoön har stått högt på gruppens agenda. I detta skede ser det ut att också det arbetet bär frukt.

I kompromissförslaget står det nu att den sk. “Iniö-modellen” ska tillämpas också på andra ställen, vilket innebär att samma personal kan ha flera olika arbetsuppgifter som skrider över ansvarsområdena. Iniö har varit en föregångare i sitt arbetssätt och inom SFP är vi glada att något som fungerat så väl står kvar. Detta är helt avgörande för att servicen särskilt i skärgården och på landsbygden ska bibehållas.

Förslaget tar nu också i beaktande de svenskspråkiga Åboborna.  Resurser ska reserveras för den svenskspråkiga servicen vid Tallbackens hälsocentral tills Kaskisbacken står färdig. SFP är också mycket nöjd att Pargas hälsostation kommer att bibehålla röntgenverksamheten och att stationen ska fungera som den koordinerande enheten för den svenskspråkiga servicen i regionen fram till att Kaskisbacken står färdigt år 2027. Samarbetet med de andra politiska grupperingarna har under förhandlingarna fungerat bra och inom SFP är vi väldigt glada för att det funnits samarbetsvilja för de frågor som SFP drivit. Fullmäktige beslutar om servicenätverket på sitt möte 12.6.2024.

Ytterligare inbesparingar i HUS – SFP räddade personalens språktillägg

HUS styrelse sammanträdde till möte idag 3.6. Styrelsen beslöt om tilläggsåtgärder i syfte att balansera ekonomin. HUS utgifter har vuxit mer än väntat hittills under 2024, och planerade intäkter har uteblivit. Elin Blomqvist-Valtonen och Karin Cederlöf, HUS styrelsemedlemmar för SFP, är mycket bekymrade över ekonomin. Resultatet för första kvartalet visar att HUS sammanslutningen överskridit budgeten med 24,1 miljoner. De största överskridningarna har skett på grund av ökade köptjänster och dyra läkemedelskostnader bl.a. för cancerbehandlingar, samt ökade personalkostnader.

Läs föregående artikel

Ollikainen: Vi behöver den biologiska mångfalden för försörjningsberedskapen!

Idag har riksdagen diskuterat interpellationen om regeringens natur- och klimatpolitik. Temat är aktuellt eftersom vi idag uppmärksammar världsmiljödagen. Riksdagsledamot Mikko Ollikainen höll ett gruppanförande för Svenska riksdagsgruppen. Han poängterar att klimatförändringen och förlusten av den biologiska mångfalden är utmaningar som vi behöver ta på allvar. Ollikainen säger att det behövs en palett av lösningar för att kunna lösa dessa utmaningar.

Läs följande artikel