Ollikainen: Vi ska ha världens bästa skola

En högklassig inlärningsstig utgör en av grundstenarna i vårt samhälle. SFP:s medlem i riksdagens kulturutskott, riksdagsledamot Mikko Ollikainen efterlyser tillräckligt med behörig personal i skolan och småbarnspedagogiken.

– Finlands framgång bygger på att vi har en god och jämlik utbildning. I stället för nedskärningar behöver vi medvetna och långsiktiga satsningar på skola och småbarnspedagogik, säger Ollikainen.

Idag ser vi en oroväckande trend  där allt fler elever ,särskilt pojkar, riskerar att falla utanför. Många går idag ur grundskolan utan att behärska baskunskaperna att läsa, skriva och räkna. Dessutom ser vi att många flickor idag mår dåligt.

–  Vi måste bryta trenden där särskilt pojkar faller utanför. Här behöver vi se till att resurserna motsvarar utmaningarna som finns, säger Ollikainen.

– Vi måste även satsa mera på elevers välmående. Vi behöver utbilda flera svenskspråkiga skolpsykologer och kuratorer. Dessutom måste vi se till att hjälpen finns där som ungdomarna finns, i skolan eller på nätet.

Tillgången till personal inom småbarnpedagogiken är utmanande på många håll i vårt land.

– Den akuta bristen på personal inom småbarnpedagogiken måste lösas, säger Ollikainen. Vi måste öka attraktionskraften för branschen så att fler söker sig till utbildningarna. SFP vill att så många barn som möjligt får ta del av småbarnpedagogiken i ett tidigt skede, avslutar Ollikainen.

Adlercreutz: Tröskeln för företagsamhet måste sänkas.

Det är dags att inse att arbetslivet lever i en förändring. Vi behöver en kombinationsförsäkring som täcker både egenföretagare och anställda, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

Läs föregående artikel

Minister Blomqvist deltar i toppmöte för flickors och kvinnors rättigheter

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist leder Finlands delegation till sessionen för FN:s Kvinnokommission (Commission on the Status of Women, CSW). FN:s Kvinnokommissions 67:e session ordnas 6-17 mars i New York. Huvudtemat för mötet är att främja jämställdhet genom innovationer, teknologisk utveckling och utbildning. CSW är FN:s näst största årliga evenemang efter generalförsamlingen.

Läs följande artikel