Oscar Byman kandiderar i EU-valet – ”Jag ställer upp för att försvara freden i Europa”

Ekonomie magister Oscar Byman ställer upp i vårens Europaparlamentsval på Svenska folkpartiets lista. Byman jobbar som specialmedarbetare för idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist. Han fick tredje mest röster av SFP:s kandidater i Egentliga Finland i riksdagsvalet. Byman säger att Rysslands brutala anfallskrig i Ukraina är den viktigaste orsaken till att han ställer upp i valet.

– Vårens val är det viktigaste valet i EU:s historia. EU är grundat för att trygga freden i Europa. Sedan EU grundades har freden i Europa aldrig varit lika hotad som nu. Därför är det viktigare än någonsin att EU står starkt, enat och försvarar våra grundläggande värderingar, vår liberala demokrati, rättsstatsprincipen och vår frihet. Jag ställer upp för att försvara freden i Europa, säger Byman.

I förra vårens regeringsförhandlingar deltog Byman för SFP:s del vid det försvarspolitiska bordet. Sin militärtjänstgöring har han gjort som fallskärmsjägare vid Uttis jägarregement. I riksdagsvalet betonade han vikten av att Finland ska fortsätta satsa på sitt eget försvar och vara ett aktivt Nato-land. Nu betonar Byman vikten av att EU kraftigt måste stärka den europeiska försvarsindustrin.

– EU måste stöda Ukraina och bemöta det hot som Putins Ryssland utgör. Ukraina kämpar tappert, men har brist på ammunition. Kommissionens nya strategi för den europeiska försvarsindustrin är ett steg i rätt riktning, men investeringsprogrammet behöver få mer finansiering. Samtidigt borde den Europeiska investeringsbanken se över sin utlåningspolicy och bevilja lån också till försvarsindustrin, säger Byman.

Byman är utbildad ekonom från Svenska handelshögskolan i Helsingfors. Innan han började sina uppdrag som specialmedarbetare jobbade han på ett europeiskt börsbolag. Han betonar EU:s betydelse för det finska näringslivet.

– En fungerande inre marknad är nyckeln till Finlands ekonomiska tillväxt. Europa gynnas av gemensamma spelregler, där medlemsstater inte tävlar sinsemellan med statsstöd om industrier och nya investeringar. Finland måste förespråka tydliga spelregler kring investeringar och värna om att finländska bolag klarar sig i konkurrensen samt att Finland också i fortsättningen är ett intressant land att investera i, säger Byman. 

Byman nämner också den gröna omställningen och den regionala utvecklingen som viktiga frågor för honom.

Byman har tidigare jobbat som specialmedarbetare för Anna-Maja Henriksson vid Justitieministeriet och som riksdagsassistent för Åbolands tidigare riksdagsledamot Stefan Wallin. Byman har arbetat som medarbetare för både regeringarna Orpo och Marin, samt i riksdagen under SFP:s tid i oppositionen. Han är hemma från Kimitoön. 

Byman har varit fullmäktigeordförande och vice ordförande i styrelsen vid Svenska handelshögskolans studentkår (SHS). I kommunalvalet 2021 ställde han upp i Helsingfors och fick flest röster av SFP:s under 30-åriga kandidater. Byman blir 28 år gammal i april. 

Österbottens beväringar har sämst kondition

Styrelsen för Österbottens välfärdsområde har haft möte 25.3.2024. Godkännande av bokslutet var utan tvekan det största ärendet.

Läs föregående artikel

SFP väljer ordförande på partidagen den 16 juni

Svenska folkpartiet i Finland kommer att välja ny ordförande på den ordinarie partidagen i juni i Helsingfors. Det sade SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff på tisdagen efter att han fört diskussioner med samtliga kretsar inom partiet.

Läs följande artikel