SFP väljer ordförande på partidagen den 16 juni

Svenska folkpartiet i Finland kommer att välja ny ordförande på den ordinarie partidagen i juni i Helsingfors. Det sade SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff på tisdagen efter att han fört diskussioner med samtliga kretsar inom partiet.

– Som vi meddelade tidigare ville vi höra vad våra kretsar anser om tidpunkten för SFP:s ordförandeval. Frågan som lyftes under vintern var huruvida ett ordförandeval i sommar skulle komma att riskera att EU-valet skulle falla i skymundan, säger Guseff

– Efter att jag nu fört diskussioner med alla våra fem kretsar kan jag konstatera att det funnits en stark samsyn om att ordförandevalet ska hållas på ordinarie partidag i juni, även om det också framkommit en förståelse för resonemanget att tidtabellen inte är optimal. Diskussionerna med kretsarna har varit uppbyggande och det har funnits en stark vilja att jobba tillsammans för att säkra ett gott valresultat i EU-valet. Partiet går nu vidare med förberedelserna inför ordförandevalet i juni. Före partidagen arrangerar SFP debatter runt om i Finland, för att ge våra medlemmar en möjlighet att bekanta sig med kandidaterna, konstaterar Guseff.

PARTIORDFÖRANDEDEBATTER 

Fredag 26.4 kl 17 Helsingfors (Helsingfors kretsmöte)

Lördag 4.5 kl 16.30 Malax

Söndag 5.5 kl 16.30 Nykarleby

Torsdag 16.5 kl 18 Helsingfors (streamas)

Fredag 17.5 kl 18 Ekenäs

Söndag 19.5 kl 16.30 Åbo

Torsdag 23.5 kl 18 Zoom / finskspråkig 

Onsdag 5.6 kl 18 Borgå (streamas)

Torsdag 6.6. kl 18 Zoom / svenskspråkig

Datumändringar möjliga. Läs mera på https://sfp.fi/partiet/ordforandeval-2024/ 

 

Följande personer har meddelat att de ställer upp i valet till ny SFP-ordförande: Anders Adlercreutz, Otto Andersson och Henrik Wickström.

SFP:s samlas till partidag 14-16.6 i Helsingfors. Partiordförandevalet äger rum på söndag 16.6.

Oscar Byman kandiderar i EU-valet – ”Jag ställer upp för att försvara freden i Europa”

Ekonomie magister Oscar Byman ställer upp i vårens Europaparlamentsval på Svenska folkpartiets lista. Byman jobbar som specialmedarbetare för idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist. Han fick tredje mest röster av SFP:s kandidater i Egentliga Finland i riksdagsvalet. Byman säger att Rysslands brutala anfallskrig i Ukraina är den viktigaste orsaken till att han ställer upp i valet.

Läs föregående artikel

Henrik Wickström tar ställning för välintegrerade invandrares rättigheter

Riksdagsledamot Henrik Wickström (SFP) har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål angående situationen för personer som riskerar att utvisas från Finland trots deras starka integration i det finländska samhället.

Läs följande artikel