Österbottens beväringar har sämst kondition

Styrelsen för Österbottens välfärdsområde har haft möte 25.3.2024. Godkännande av bokslutet var utan tvekan det största ärendet.

Att ett bokslut med resultatet -38 miljoner kan kännas bra är nog ett undantag. Även om vi har en god bit kvar till balanserad ekonomi, visar det här att vi är på rätt väg, säger Joacim Sandbacka.

– Jag vill ändå lyfta upp rapporten “Hur mår Österbotten?” som ett minst lika viktigt dokument som bokslutet. Den rapporten ligger som grund för vårt beslutsfattande, den visar var våra resurser behövs och var vi har lyckats, avslutar Sandbacka.

I Österbottens välfärdsområde använder man sig av faktabaserat beslutsfattande och rapporten fungerar som ett underlag för förverkligandet av välfärdsområdets strategi, där man slagit fast att resurserna ska användas verkningsfullt. I år visar rapporten bl.a. att de österbottniska beväringarna har sämst kondition i hela landet.

Carola Lithén är nöjd med tillämpningen av kraven för färdtjänst, som också behandlades under mötet.

– Ärendet har remitterats två gånger för att vi har sett brister i beredningen. För oss är det otroligt viktigt att alla, oavsett funktionsförmåga, ges samma möjligheter till ett fullvärdigt liv, konstaterar Lithén. Vi ska inte gå där var ribban är lägst, utan visa att vi står i framkant i dessa frågor.

Wickström: Låt läkare vara läkare och inte byråkrater

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström anser att läkarnas byråkratiska arbete måste minskas. Enligt honom så medger flera hälsostationsläkare att de har tid att bemöta betydligt färre klienter än tidigare. Orsaken är byråkratin och de svåra patientdatasystemen som belastar personalen.

Läs föregående artikel

Oscar Byman kandiderar i EU-valet – ”Jag ställer upp för att försvara freden i Europa”

Ekonomie magister Oscar Byman ställer upp i vårens Europaparlamentsval på Svenska folkpartiets lista. Byman jobbar som specialmedarbetare för idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist. Han fick tredje mest röster av SFP:s kandidater i Egentliga Finland i riksdagsvalet. Byman säger att Rysslands brutala anfallskrig i Ukraina är den viktigaste orsaken till att han ställer upp i valet.

Läs följande artikel