Wickström: Låt läkare vara läkare och inte byråkrater

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström anser att läkarnas byråkratiska arbete måste minskas. Enligt honom så medger flera hälsostationsläkare att de har tid att bemöta betydligt färre klienter än tidigare. Orsaken är byråkratin och de svåra patientdatasystemen som belastar personalen.

– Vi måste låta läkarna och den övriga vårdpersonalen sätta sin arbetstid på klienterna, inte på att vända papper eller kämpa med hopplösa datasystem. Det är bra att regeringen nu ser över arbetsfördelningen inom vården samt det byråkratiska arbetet. Men detta borde ske fort och första förändringarna hoppas jag att vi redan kan se i år, säger Wickström. 

Wickström konstaterar att minskningen av förvaltnignspersonerna inom vården syns nu i det att det belastar den befintliga personalen. 

– Alla välfärdsområden hoppas på att vi minskar på byråkratin men även ser över vem som gör vad inom vården. Vi kan inte ha ett system där det är enbart läkaren som kan ge utlåtanden inom vården. Vi måste dra nytta av hela vårdpersonalen och se över vem som gör vad, konstaterar Wickström. 

Minister Bergqvist vill se flera kvinnliga förebilder inom idrotten och sundare ideal på sociala medier

Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande, Sandra Bergqvist deltog på lördagen vid Svenska Kvinnoförbundets årsmöte i Åbo. I sitt tal lyfte Bergqvist upp de framsteg som gjorts för att förbättra jämställdheten inom idrotten men poängterade även behovet av att fortsätta arbetet.

Läs föregående artikel

Österbottens beväringar har sämst kondition

Styrelsen för Österbottens välfärdsområde har haft möte 25.3.2024. Godkännande av bokslutet var utan tvekan det största ärendet.

Läs följande artikel