Österbottens välfärdsområde: Beslut om matservice

Styrelsen för Österbottens välfärdsområde höll årets första möte idag. Under årets sista möte återremitterades frågan om matservicen som välfärdsområdet erbjuder. Då meddelade SFP att man vill ha mer fakta innan man fattar beslut om matportionerna ska köras ut varma eller kalla till klienterna.

– Idag hade vi en mer utförlig beredning med information om hur många klienter det här berör, hur man gör i andra välfärdsområden och hur stora inbesparingar man förväntas nå, säger sektionsordförande och styrelsemedlem Gösta Willman. Med stöd av den här informationen fattade styrelsen beslut om att matportionerna i framtiden kommer att köras ut nerkylda till klienterna.

Nerkylda matportioner medför många fördelar. Rent näringsmässigt är det ett bra alternativ, klienten får själv välja när hen äter sin mat och i vilken ordning portionerna äts. I de södra delarna av välfärdsområdet har hemservice personal kört ut maten till klienterna. Att portionerna nu kommer att köras ut av transportbolag gör att vårdpersonalen får mer tid med klienterna. Uppskattningsvis 14 årsverken inom hemservice frigörs till klientarbete.

– Precis som tidigare kommer ingen att behöva äta kall mat. Hemservice hjälper dem som inte klarar av att värma maten själva, det är självklart. Har man inte hemservice men upplever att det nu skulle behövas, ska man kontakta välfärdsområdet, avslutar Willman.

Styrelsen var enhällig i sitt beslut, endast Rainer Bystedt röstade mot förslaget och anmälde avvikande åsikt. En utvärdering och uppföljning av matservicen kommer att utföras.

Europaparlamentet tar kommissionen till domstol för slappheten mot Ungern

I en resolution godkänd idag med bred majoritet av Europaparlamentet, har de europeiska lagstiftarna bestämt att de fått nog av Ungerns agerande emot europeiska grundvärden. Blockerandet av ett stödpaket till Ukraina i december och Europeiska kommissionens därpå följande ryggradslösa agerande var droppen som fick bägaren att rinna över.

Läs föregående artikel

Äldre vill vara en aktiv del av samhället – SFP uppdaterar sitt äldrepolitiska program

Mycket har förändrats sedan SFP:s äldrepolitiska handlingsprogram från 2017 lanserades. Sedan dess har Finland genomgått en social- och hälsovårdsreform. Många åldersgrupper kämpar fort­farande med följderna av coronapandemin och dess restriktioner, och energikrisen samt Rysslands anfallskrig mot Ukraina har lett till ekonomiska konsekvenser för många.

Läs följande artikel