Europaparlamentet tar kommissionen till domstol för slappheten mot Ungern

I en resolution godkänd idag med bred majoritet av Europaparlamentet, har de europeiska lagstiftarna bestämt att de fått nog av Ungerns agerande emot europeiska grundvärden. Blockerandet av ett stödpaket till Ukraina i december och Europeiska kommissionens därpå följande ryggradslösa agerande var droppen som fick bägaren att rinna över.

Nu kräver man att påbörja processen att temporärt frånta landets rösträtt i Europeiska rådet. Samtidigt tar man kommissionen till EU-domstolen för att ha delat ut finansiering till Ungern utan att landet behövt uppvisa nämnvärda förbättringar av rättsstatsprincipen eller respekt för EU:s grundläggande värderingar.

Nils Torvalds (SFP / Renew) såg inte att Europaparlamentet nu hade andra val än att agera starkt.

– Vi har hittills dansat efter Orbáns pipa och skrivit resolutioner där vi fördömer, fördömer och åter fördömer demokratins fall i Ungern. Med kritiska tider i kriget i Ukraina och Ungern som EU:s kommande ordförandeland räcker det inte längre att lyfta på pekfingret. Nu måste de tyngre verktygen tas fram, säger Torvalds.

I tidigare resolutioner har Parlamentet krävt starkare åtgärder av kommissionen som i december istället valde att gå Orbán till mötes utan ordentlig rättslig granskning i gengäld för att Ungern skulle godkänna påbörjandet av Ukrainas medlemskapsförhandlingar. Till en följd av saknaden av den rättsliga granskningen av Ungerns påstådda förbättringar, drar man därför nu kommissionen inför rätta.

– EU-domstolen är Europaparlamentets hävstång för att få en förändring till stånd men tiden är knapp innan sommarens EU-val och inledandet av Ungerns ordförandeskap, påminner Torvalds. För att säkerställa EU:s funktionsduglighet i framtiden, måste vi få rådet att inse vikten av att tygla Orbán. Dagens beslut av Europaparlamentet är också därför en viktig signal, avslutar Torvalds.

Henriksson ställer upp i EU-valet!

Svenska folkpartiets partiordförande, undervisningsminister Anna-Maja Henriksson kommer att kandidera i Europaparlamentsvalet den 9 juni 2024.

Läs föregående artikel

Österbottens välfärdsområde: Beslut om matservice

Styrelsen för Österbottens välfärdsområde höll årets första möte idag. Under årets sista möte återremitterades frågan om matservicen som välfärdsområdet erbjuder. Då meddelade SFP att man vill ha mer fakta innan man fattar beslut om matportionerna ska köras ut varma eller kalla till klienterna.

Läs följande artikel