Österbottens välfärdsområde: SFP drar i handbromsen

För knappt tre veckor sedan offentliggjordes sparåtgärder till värdet av 30 miljoner euro inom Österbottens välfärdsområde. Åtgärderna har väckt mycket oro hos både invånare och personal i välfärdsområdet. SFP:s fullmäktigegrupp ser mycket allvarligt på sparåtgärderna och har under de senaste veckorna fört en intensiv dialog med invånarna, personalen och den högsta ledningen i välfärdsområdet. Gruppen har begärt tilläggsinformation och hållit flera möten för att grundligt gå igenom åtgärderna. Igår samlades gruppen en sista gång innan styrelsen fattar beslut om åtgärderna på måndag.

– Gruppen var enhällig: nu måste vi dra i handbromsen. Från allra första stund har SFP-gruppen understrukit att verksamheter inte ska dras in före de ersättande vårdformerna är igång. Nu är vi i ett sådant läge att vi ser att tidtabellen för många av åtgärderna är för stram för att det ska lyckas, säger gruppordförande Maria Palm.

För SFP är tillgången till närservice en viktig fråga. Välfärdsområdets strategi slår fast att vi ska stärka primärvården och flytta tyngdpunkten från tyngre serviceproduktion till lättare åtgärder och förebyggande insatser. Ändringen av dygnet runt -jouren i Jakobstad till endast kvällsjour var en viktig fråga, som redan tagits bort från listan på sparåtgärder.´

– Ledningen har lyssnat och tillsvidare får dygnet runt -jouren fortsätta som förut vid Malmska sjukhuset, säger Palm. Akuten vid Vasa centralsjukhus har tidvis tampats med överbelastning och personalbrist, och vi ser inte att en begränsning av jouren vid Malmska skulle inverka positivt på de utmaningarna.

Jouren på lördagar i Kristinestad har tidigare stängts efter ett beslut på tjänstemannanivå, vilket var olyckligt. SFP kommer att göra vad vi kan för att återta det beslutet. Jouren är särskilt viktig med tanke på de långa avstånden – från Sideby till Vasa är det 140 kilometer.

Indragningen av de allmänmedicinska platserna har väckt mycket diskussion inom gruppen. Många lyfter fram en oro för personalen och en önskan om att de ska få vara delaktiga och kunna påverka besluten. Gruppen ser det som en risk att personalen, till skillnad från patienterna, inte flyttar över till hemservicen. SFP önskar att tidtabellen för omstruktureringen skulle ses över. Istället för att stänga helt kunde platserna minskas över tid. Det här föreslår SFP-gruppen speciellt för den allmänmedicinska avdelningen i Oravais.

– Styrelsen kommer att fatta besluten på måndagen, då ser vi de slutgiltiga åtgärderna. Det är viktigt att minnas att Österbottens välfärdsområde startade 1.1.2023, vi har alltså knappt kommit igång. I en ny organisation finns alltid behovet att anpassa och utveckla verksamheten, men vi ska akta oss för att göra förhastade beslut, säger Palm.

– Om vi inte balanserar vår ekonomi riskerar vi att slås ihop med andra områden eller att inte bli beviljade lånegaratier, som behövs för kommande investeringar. Därför är SFP måna om att välfärdsområdet ska bli ekonomiskt hållbart, samtidigt som vi utvecklar servicen till att ännu bättre motsvara befolkningens behov. SFP är det ansvarsbärande partiet i dessa frågor, avslutar Palm.

Styrelsen för Österbottens välfärdsområde sammanträder måndag 20.11 och fullmäktige 27.11.

SFP fattar beslut som baserar sig på fakta, inte lösa förhoppningar

På onsdagens 15.11 fullmäktigemöte i välfärdsområdet i Egentliga Finland (Varha) tog fullmäktige beslut om två stora och betydande ärenden. På mötet behandlades och godkändes Varhas servicestrategi. Dessutom blev det omröstning om åtgärdsplanen för balansering av Varhas ekonomi.

Läs föregående artikel

Henrik Wickström slår larm om vårdarkrisen i Finland: utmaningar och lösningar

Kan Finland erbjuda jämlik vård över hela landet? Den frågan plågar både politiska beslutsfattare som arbetstagare inom vårdmaskineriet. Riksdagsledamot Henrik Wickström (SFP) vet att lösningen på vårdarbristen är ett bra samarbete mellan staten och välfärdsområdena. I regeringsprogrammet har man lyft flera åtgärder för att försöka lösa de utmaningar vi står inför, men inte allt går att styra på politisk nivå.

Läs följande artikel