Palm: Utan anställda har vi inget välfärdsområde

Österbottens välfärdsområde har samlats för årets första fullmäktigemöte. Bland annat en uppdatering av välfärdsområdets strategi, översikt över megatrender och servicestrategi behandlades på mötet. Uppdateringen av strategin visar att välfärdsområdet är på väg mot uppsatta målsättningar men fortfarande har lång väg kvar. I en taltur för SFP-gruppen lägger gruppordförande Maria Palm mycket vikt vid personalen.

– Vi vill verkligen ha de bästa anställda. Vi vill att våra anställda skall vara stolta över sin arbetsplats och att våra anställda ska vara välmående och få utföra det arbete som de anställts för och utbildat sig till. Utan anställda har vi inget välfärdsområde, konstaterar Maria Palm, gruppordförande för SFP-gruppen.

Palm tackar för det hårda jobb som görs och uppmanar välfärdsområdet att bli bättre på att kommunicera med sina anställda.

Mest diskussion blev det om välfärdsområdets målsättning att 94% av befolkningen över 75 år ska bo hemma. Nuvarande målsättning är 92%. Slutligen godkändes en kompromiss på 93% enhälligt. Marina Kinnunen underströk att vissa kommuner redan uppnått 94%, i Korsholm till och med 96%.

– Jag ser det här som ett positivt mål, vi ska sköta om vår befolkning så bra att de kan bo hemma i så stor utsträckning som möjligt. Vi har redan Finlands friskaste befolkning och det ska vi fortsätta ha. Den här målsättningen ändrar inte på det faktum att alla ska få den service de behöver, i livets alla skeden, säger styrelseordförande Anne Salovaara-Kero.

Andersson vill bli partiordförande

Otto Andersson, riksdagsledamot och Svenska riksdagsgruppens ordförande, ställer sig till förfogande som SFP:s partiordförande vid partidagen i juni. Andersson säger att folkrörelsen SFP givit honom otroligt mycket och att han därför också vill ge sitt yttersta för SFP.

Läs föregående artikel

Minister Bergqvist: Ungas delaktighet ska främjas även inom välfärdsområdena

Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande, Sandra Bergqvist deltog på fredag eftermiddag i evenemanget ”Nuorten hyvinvointialueiden tulevaisuus” i Helsingfors. Evenemanget samlade aktiva från regionala ungdomsfullmäktigen. Bergqvist lyfte i sin taltur att ungas delaktighet ska stärkas även inom välfärdsområdena.

Läs följande artikel