Den nuvarande bestämmelsen om kriminalisering av sexköp räcker inte för att skydda offer för koppleri och människohandel. En allmän kriminalisering av sexköp skulle vara ett effektivt sätt att skydda offer för koppleri och människohandel.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »