Rädda krigsskadeståndsskonaren Vega

Staten borde bevilja bidrag till restaureringen av krigsskadeståndskonaren Vega. Riksdagsledamöterna Anna-Maja Henriksson och Mats Nylund tog ställning till Vegastiftelsens restaureringsprojekt i samband med inlämnandet av riksdagens budgetmotioner.

– Vega är av nationell historisk betydelse för Finland och dess självständighet. Genom detta restaureringsprojekt ger vi våra medborgare möjlighet att ta del av en viktig del av Finlands historia, säger svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

Vidare vill Svenska riksdagsgruppen i en budgetmotion att riksdagen i nästa års budget satsar 500 000 euro för utbildning av barnträdgårdslärare i språkbadspedagogik.

– Språkbad är det bästa sättet att ge barn och unga förutsättningar för en naturlig tvåspråkighet. Samarbetet mellan Åbo Akademi och Vasa Universitet är ett bra exempel på hur man drar nytta av varandras styrkor för att kunna skapa nya, värdefulla utbildningslinjer. Nu är det dags att också införa språkbadsutbildning av barnträdgårdslärare, säger Henriksson.

Utöver de motioner som valkretsens ledamöter gjort gemensamt så har Nylund och Henriksson även lämnat in budgetmotioner om infrastrukturprojekt i norra Österbotten. Enligt Mats Nylund har Österbotten ett livkraftigt näringsliv och en fungerande infrastruktur är en förutsättning för att nejden ska vara framgångrik.

– Underhållet av Finlands basnätverk är på en katastrofal nivå och vi har flera vägprojekt i Österbotten som kräver finansiering. Valkretsens ledamöter har enat sig kring flera projekt men vi ville ytterligare lyfta fram flygfältsvägen i Kronoby och Åvistvägen i Pedersöre. Riksdagsledamot Peter Östman (KD) har förenat sig med de ovannämnda motionerna.

Torvalds: Lokala myndigheter kör över den enskilda människans rättigheter

Finland har den största arealen naturskyddsområden i hela Europa. Arealen har tredubblats under de senaste 35 åren. Vi bor i ett stort land med mycket tomrum, men frågan är varför det då ska skyddas just där folk bor.

Läs föregående artikel

Wallin motionerade om vägar, brobygge och fästingvaccin i Åboland

Åboländska riksdagsledamoten Stefan Wallin (SFP) lämnade på fredagen in fyra budgetmotioner med anledning av förslaget till statsbudget för 2016.

Läs följande artikel