Wallin motionerade om vägar, brobygge och fästingvaccin i Åboland

Åboländska riksdagsledamoten Stefan Wallin (SFP) lämnade på fredagen in fyra budgetmotioner med anledning av förslaget till statsbudget för 2016.

I motionerna äskar Wallin om statsmedel för angelägna projekt i Åboland. Han föreslår också pengar som skulle möjliggöra gratis vaccin mot den fästingburna hjärnhinneinflammationen TBE för alla Pargasbor samt de som vistas mer än en månad i kommunen mellan april till oktober. Wallin föreslår också tilläggsinkomster för staten varför hans förslag sammantaget innebär att staten ökar sina intäkter.

Wallin föreslår 33 miljoner euro för en ny väg från Rävsunds bro till Poikluoma i S:t Karins.

– På grund av ökande trafik mellan Pargas och S:t Karins är ny vägsträckning från Rävsunds bro i Pargas till Poikluoma i S:t Karins motiverad. Dagligen trafikeras den nuvarande vägen av ca 700 långtradare. En ny väg förbättrar konkurrenskraften för industrin i Pargas. Alla behövliga utredningar och planer finns. Projektet är trafikekonomiskt lönsamt, säger Wallin.

Wallin föreslår också 2,8 miljoner euro för en lättrafikled på den 13 kilometer långa sträckan mellan Nagu och Prostvik, alltså färjefästet mellan Pargas och Nagu. Wallin motiverar förslaget med den ökade cykelturismen i skärgården, utvecklingen av besöksnäringarna samt med trafiksäkerhetsskäl. I en annan motion föreslår Wallin 700.000 euro för lättrafikled mellan Kulla och Släts by på Kimitoön. Han motiverar detta med att Kimitoön behöver stöd för sina olika satsningar att öka öns attraktionskraft efter bakslaget med FN Steels konkurs.

I sin budgetmotion om fästingvaccinet skriver Wallin att det år 2014 diagnostiserades 47 TBE-fall, d.v.s hjärnhinneinflammation orsakad av fästingar av släktet Ixodes. Många av fallen förblir oupptäckta.

Långtidsuppföljningar visar att TBE ger livslånga bestående besvär i ungefär 40 % av fallen. Skydd mot TBE är vaccinering. Enligt statistik sammanställt av Institutet för hälsa och välfärd (THL) har TBE-fallen ökat i Egentliga Finlands skärgård.

– Rapporten ”Pitäisikö TBE-rokotusohjelmaa laajentaa (Puutiaisaivokuumerokotustyöryhmän raportti, 44/2013, THL)” visar, att det finns ekonomiska skäl för gratis vaccin mot TBE om sjukdomsfallen är 10 per 100 000 invånare. Ett vaccinationsprogam mot TBE beräknas spara kostnader för hälsovården då sjukdomsfallen är 15 på 100 000 invånare. Enligt THL är TBE-fallen i Pargas 16,8 per 100 000 invånare. Därmed finns det skäl att erbjuda gratis vaccin mot TBE till alla Pargasbor och till de som vistas mer än en månad i kommunen under tiden april till oktober. Alla utredningar är redan gjorda, säger Wallin.

Eftersom budgetmotioner med tilläggsutgifter utan motsvarande ökning på inkomstsidan inte i dessa ekonomiska tider vore trovärdigt föreslår Wallin att en självrisk införs i det nu 100-procentiga skatteavdraget för fackföreningsavgifter. Självrisken skulle gälla både arbetstagarorganisationer (100 euro) och arbetsgivarorganisationer (500 euro). En självrisk skulle inbringa minst 75 miljoner euro i skatter. Därmed skulle Wallins motioner, utgifter minus inkomster, betyda att statens inkomster år 2016 ökar med 37,5 miljoner netto.

Wallin har också skrivit på de gemensamma budgetmotionerna av riksdagsledamöterna i Egentliga Finland. I motionerna äskar man bl.a om 3 miljoner euro för att komma igång med bron mellan Pargas och Nagu, 3 miljoner för att inleda reparationen av riksväg 9 mellan Åbo och Tammerfors, 3 miljoner för att komma igång med andra det skedet av reparationen av riksväg 8 mellan Åbo och Björneborg samt tio miljoner för planeringen av det så kallade entimmeståget mellan Åbo och Helsingfors.

Rädda krigsskadeståndsskonaren Vega

Staten borde bevilja bidrag till restaureringen av krigsskadeståndskonaren Vega. Riksdagsledamöterna Anna-Maja Henriksson och Mats Nylund tog ställning till Vegastiftelsens restaureringsprojekt i samband med inlämnandet av riksdagens budgetmotioner.

Läs föregående artikel

Torvalds och Biaudet: Migrationssatsningarna är välkomna men otillräckliga

De resurser som nu går till flyktingkrisen bör främst allokeras till humanitär hjälp till flyktinglägren och för att hjälpa dem som fallit offer för människohandlare och fräcka smugglare.

Läs följande artikel