Välfärdsfinland behöver sina folkrörelser och organisationer. Medborgarsamhället och frivilligt engagemang skapar såväl gemenskap som livskvalitet.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »