Välfärdsfinland behöver sina folkrörelser och organisationer. Medborgarsamhället och frivilligt engagemang skapar såväl gemenskap som livskvalitet.

Annica Tallqvist

Ledningens assistent

Kontakt »