Det finns många skadedjur i Finland. De skador som vilt och andra skadedjur förorsakar bör ersättas med offentliga medel. Anskaffandet av skydd mot skadedjuren bör understödas.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare och internationell sekreterare

Kontakt »